h

Illegale bomenkap zwaarder bestraft dankzij SP

8 april 2015

Illegale bomenkap zwaarder bestraft dankzij SP

Foto: Marcel Lathouwers

De nieuw op te stellen Verordening Bomen 2015 is volgens de SP een hele goede plaatsvervanger voor de eerder opgestelde nota en verordeningen. Het geeft namelijk een eenduidiger beeld, zodat onze inwoners beter weten waar ze aan toe zijn. De SP stelde de verordening ter discussie, omdat er veel en te vaak illegaal gekapt wordt. Met resultaat.

Voorkom illegale kap

De SP deelt de mening van Trefpunt Groen dat verscherping van de handhaving broodnodig is. Maar voorkomen is echter beter dan genezen. Dat scheelt niet alleen verloren natuur, maar het scheelt ook handhavingscapaciteit. Zoals gehoord bij de discussies over het parkeerterrein op de TU/e, verdwijnen er bomen. Ze worden er zelfs gestolen, hoe vreemd het ons ook klinkt.

Kortom, we moeten het verdwijnen - maar ook het verminken - van bomen zoveel mogelijk tegengaan.

In deze nieuwe Verordening staat beschreven dat er compensatie op maat moet worden toegepast bij een overtreding. Trefpunt Groen Eindhoven gaf ons te kennen dat ook een financiële boete reeds één van de middelen is. Er wordt, afhankelijk van de locatie en de omstandigheden, gekeken naar de beste straf. Dit kan een financiële boete zijn of een compensatie van het aangetaste stuk natuur, of een combinatie van beiden. Alles ter waarde van éénmaal het verloren groen.

Te lage straf bij illegale kap

Dit vind de SP echter niet voldoende. Het is op het moment namelijk veel te aantrekkelijk om zomaar het groen aan te tasten. Tijdens de commissievergadering van 31 maart pleitten we er dan ook voor - om in een paragraaf op te nemen - dat illegale kap en het verminken van bomen een fikse financiële boete zal opleveren EN een natuurcompensatie, waarbij de hoogte van het bedrag gehandhaafd blijft. Het geld uit deze boete, moet wat de SP betreft, terechtkomen in het gemeentelijke Groenfonds.

Simpel gezegd: We pleitten voor een straf middels compensatie - ter waarde van het verloren groen - en daar bovenop een straf middels een financiële boete, eveneens ter waarde van het verloren groen.

De SP boekt winst voor de natuur

De wethouder vroeg een jaar respijt, omdat de Verordening Bomen 2015 een nieuw beleid behelst. ‘Er moet wel gehandhaafd kunnen worden, mensen moeten ook de kans krijgen te wennen aan deze vernieuwing’. Hier kon de SP mee inkomen. Over een jaar wordt het beleid naar onze wens aangepast, opdat men in de gaten krijgt dat het illegaal kappen van bomen niet meer aantrekkelijk is. Er hangt namelijk een fikse financiële boete boven het hoofd én je moet de gehele illegale kap compenseren met soortgelijke natuur. Dat is niet mals, maar het geeft een duidelijk signaal af.

De SP hecht veel waarde aan onze bomen. Het geeft de stad niet alleen een fraai aanzicht, maar het bevorderd op alle fronten de kwaliteit van het leven in de stad. We zijn dan ook blij dat de wethouder het idee van het zwaarder straffen omarmt. We zien het graag over een jaar terug in de aangepaste verordening.

Reactie toevoegen

U bent hier