h

Huurverhogingen 2015 in Eindhoven zijn een feit

30 maart 2015

Huurverhogingen 2015 in Eindhoven zijn een feit

Foto: Marcel Lathouwers

De krantenkoppen stonden afgelopen week bol van de marginale huurverhogingen in het jaar 2015. Hoe dit er voor vele huurders uit komt te zien hebben we even op een rijtje gezet, want vooralsnog lijken huurders de pineut. Na de enorme huurverhogingen van de afgelopen twee jaar is ook dit jaar een ‘marginale huurverhoging’ een extra belasting.

De verhuurdersheffing van het kabinet van VVD en PvdA - met steun van ChristenUnie, SGP en D66 - die de druk op de huursector aanzienlijk heeft vergroot, lijkt alweer bijna vergeten.

Gevolgen

Huurders van Woonbedrijf kunnen in 2015 een huurverhoging van 1% verwachten. Dit is enkel de inflatiecorrectie op het voorgaande jaar. Huurders van Thuis, waarvan de huidige huur lager is dan de streefhuur, betalen per 1 juli een verhoging van 2% (Dus de inflatiecorrectie +1%). Huurders van Trudo betalen 2,5% meer dan het voorgaande jaar, tenzij de huurder de woningcorporatie machtigt om te komen tot een automatische incasso (*). Huurders van Wooninc. betalen 1,5% meer en huurders van ‘Zorgcorporatie’ Vitalis betalen maar liefst 2,5% meer dan in 2014.

Hogere huren een feit

Dus wat is er nog over van die positieve verhalen over beperkte huurverhogingen? Als je kijkt naar de verhogingen van voorgaande jaren en ziet dat de huren dit jaar tussen de 1% en 2,5% gaan stijgen, dan kan men concluderen dat alsnog veel meer huur betaald moet worden dan enkele jaren geleden.

Een simpel rekensommetje:

  • Stel dat je per juli 2012 500 euro huur betaalde en je kreeg in juli 2013 een verhoging van 2% opgelegd, dan betaalde je per juli 2013 510 euro per maand.
  • Kreeg je daarna in juli 2014 een verhoging van 2%, dan betaalde je per juli 2014 520,20 euro per maand.
  • Krijg je dit jaar ‘maar’ 1% huurverhoging, dan betaal je per 1 juli 2015 525,40 per maand. (rode lijn in de grafiek)
  • Krijg je dit jaar maar liefst een verhoging van 2,5%, dan betaal je per 1 juli 2015

Foto: Marcel Lathouwers

Kortom, in enkele jaren steeg in beide uitgangssituaties de maandelijkse huur tussen de 25 en 33 euro per maand. Dat is 300 tot 396 euro per jaar.

(Let op: Dit is een fictieve berekening. De eigen situatie kan voordeliger of nadeliger zijn)

Huurdersbelasting

Degenen die in huurwoningen wonen zijn voornamelijk de minst draagkrachtigen, die bovendien vaak geen vast dienstverband hebben bij het bedrijf waar ze werken en nauwelijks aanspraak kunnen maken op een koopwoning. Volgens alle woonlastenonderzoeken is  het inkomensprobleem DE grootste oorzaak van alle malaise. Hierdoor is elk tientje aan huurverhoging er een te veel.

Het is natuurlijk heel gemakkelijk om mensen, die al in het nauw zitten, extra te belasten. Het is echter niet heel verstandig om dit te doen, omdat armoede een collectief probleem is. Wanneer je ervoor kiest om meer mensen moedwillig de armoede in te drukken, dan kies je er ook voor om uiteindelijk veel geld kwijt te zijn aan de bestrijding van diezelfde armoede.

Daarnaast brengt het veel meer sociaal-maatschappelijke ongemakken met zich mee, zoals vele fysieke en psychische problemen bij de mensen waarover het gaat. Op zichzelf oefent dit ook meer druk uit op de collectieve voorzieningen waar we allemaal aan meebetalen.

Kortom, de door iedereen verfoeide verhuurdersheffing (Behalve door de politieke partijen VVD, D66, PvdA, CU en SGP) is ingezet om de staatskas te vullen. Zoals de SP jaren terug al waarschuwde is dit berust op het korte-termijn-denken en veroorzaakt het lange-termijn-problemen. Niet alleen in financiële zin voor de Nederlandse schatkist, maar zeker ook in financiële zin voor en het welzijn van onze eigen huurders. Deze ‘verhuurdersheffing’ wordt daarom steeds vaker ‘huurdersheffing’ genoemd.

Huurders die huren bij een particuliere huisvester, met minder dan 10 woningen in het bezit, zouden niet moeten vrezen voor een huurverhoging bovenop de inflatiecorrectie van +1%. Deze particuliere huisbazen hebben immers niets te maken met de verhuurdersheffing van het Kabinet Rutte II. Indien je als particuliere huurder meer verhoging krijgt dan die ene procent, dan moet je zeker even aan de bel trekken bij de Huurcommissie.

Behoud sociale huurwoningen

De woningcorporaties tonen zich dit jaar weliswaar een meer schappelijk sociaal huisvester, maar blijven echter de huurders benadelen. Een verhoging blijft een verhoging en ‘handige trucjes’ verslechteren de positie van de huurders.

De verhuurdersheffing heeft de grootste gevolgen voor de investeringen en bedrijfsvoering van de woningcorporaties, waardoor flink bezuinigd moet worden op onderhoud, renovatie, verduurzaming, nieuwbouw en dienstverlening.

De strijd voor meer betaalbare huisvesting leek dus even voorbij. Als het niet aan de actieve huurders lag, dan zagen de huren er in 2015 heel anders uit.  Het is dus prettig te vernemen dat de woningcorporaties hun huurdersvertegenwoordigingen meer serieus nemen. De positie van de huurders moet nog flink worden verstevigd, de eerste stappen om dit te bereiken zijn al gezet. Dit is mede te danken aan de veranderende wetgeving (met de druk vanuit de SP), aan de huurders, aan de Nederlandse Woonbond en aan Actiecomité Huuralarm Eindhoven.

De Eindhovense gemeenteraad zal zich de komende weken verder buigen over de nieuw op te stellen Eindhovense Woonvisie en over de Prestatieafspraken 2015. Ook hier blijft de SP zich inzetten voor de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van alle sociale huurwoningen.

Marcel Lathouwers,
SP-raadslid gemeente Eindhoven,
m.lathouwers@eindhoven.nl

(*) Woningcorporatie Trudo heeft al haar huurders een brief gestuurd met daarin de mededeling dat de huurders ‘beloond worden’, als de huurders hun naam, telefoonnummer en emailadres doorgeven, als ook de woningcorporatie machtigt om de huur automatisch te laten incasseren. Dit houdt in dat huurders minder grip hebben op hun eigen portemonnee en dat huurders een middel kwijt zijn om te ageren bij, bijvoorbeeld, onenigheid over de huurprijs of bij onenigheid over de onderhoudskwaliteit van de woning. (Denkt u dat u op enig manier benadeeld wordt als huurder? Raadpleeg dan www.huurcommissie.nl of vraag om advies via een email naar ondergetekende)

Reactie toevoegen

U bent hier