h

Burgerparticipatie met het nieuwe programma waarschijnlijk beter geborgd

7 december 2015

Burgerparticipatie met het nieuwe programma waarschijnlijk beter geborgd

Foto: Sociocratisch Centrum / jradvies.com

De Eindhovense gemeenteraad heeft het Programma Inwoners- en Overheidsparticipatie vastgesteld. Dit is een vervolg op de Koers Burgerparticipatie, waarin staat beschreven hoe de gemeente in de stad met inwoners samenwerkt aan initiatieven. Hierin staat hoe samenspraak- en inspraakprocessen georganiseerd wordt, bijvoorbeeld bij een bestemmingsplanwijziging. De SP heeft het idee dat het programma heel goed kan werken en gaat dit goed in de gaten houden. De nieuwe insteek geeft meer zeggenschap van bewoners van de stad óver de stad en over de eigen leefomgeving. Daarnaast creëer je als gemeente draagvlak voor de te nemen besluiten. Een ‘win-win situatie’, zogezegd.

In het nieuwe programma wordt de rol van de gemeente en de rol van de gemeenteraad verlegd. Voorheen lag de focus voornamelijk op het betrekken van inwoners bij het gemeentelijk beleid en bij het wijzigen van bestemmingsplannen. Nu wordt er expliciet ingezet op de continue samenwerking tussen de gemeente en bijvoorbeeld de inwoners, woningcorporaties, WIJ Eindhoven of particuliere ontwikkelaars. Waarbij de gelijkwaardigheid van de gesprekspartners bovenaan staat.

De SP staat altijd zoveel mogelijk met de stad in contact en heeft al vaak moeten constateren dat Samenspraak en Inspraak in Eindhoven niet altijd goed verlopen. In sommige gevallen hebben de bewoners hele andere verwachtingen gekregen bij hun inspraak. In andere gevallen zijn bewoners niet voldoende ingelicht en zitten de bewoners met een informatieachterstand ten opzichte van bijvoorbeeld een projectontwikkelaar. Uit de vele gesprekken met mensen uit de stad hoorde de SP dat de personeelswisseling van ambtenaren soms een oorzaak is van het vastlopen van processen. Als een gebiedscoordinator -de persoon waarmee mensen uit de buurt het meest contact hebben- een andere functie krijgt, wordt de inspraak van de buurt vaak flink verstoord.

Dat zorgde ervoor dat bewoners teleurgesteld raakten in de gemeente, omdat ze zich niet serieus genomen voelde. Soms zijn mensen al een hele periode gesprekspartner geweest over bijvoorbeeld de herinrichting van hun straat. Ze hebben goede ideeën aangeleverd en gaan er vanuit dat deze ideeën in de plannen worden meegenomen. Vervolgens wordt er door de gemeente of door een ontwikkelaar soms iets compleet anders mee gedaan. Dat geeft enorme spanningen. Veel bewoners hebben om die reden zelfs al de Raad van State ingeschakeld. Daarnaast bedenken deze bewoners zich de volgende keer nog wel een keer voordat ze toe zullen zeggen om mee te denken over ontwikkelingen in hun buurt.

Daar moet wat de SP betreft iets aan veranderen met het Programma Inwoners- en Overheidsparticipatie. De wethouder belooft in het eerste kwartaal van 2016 te komen met een Uitvoeringsprogramma. Hierin wordt concreet gemaakt wat er in de visie beschreven staat. Volgens de SP moet er goed worden geborgd dat de informatiegelijkheid op pijl blijft, en moeten de inwoners vooraf en tijdens het traject goed worden geïnformeerd over de voorwaarden. Verkeerde verwachtingen moeten worden uitgebannen. 

Reactie toevoegen

U bent hier