h

Motie SP en D66: Bied vluchtelingen een kans om waardevolle bijdrage te leveren

21 september 2015

Motie SP en D66: Bied vluchtelingen een kans om waardevolle bijdrage te leveren

Foto: Jeppe van Pruissen / www.uaf.nl

Mpanzu Bamenga (D66) en Murat Memis (SP) dienen samen een motie in om vluchtelingen een kans te bieden om een waardevolle bijdrage te leveren aan de Nederlandse maatschappij. Veel vluchtelingen kunnen hun talenten in Nederland onvoldoende ontwikkelen en krijgen daardoor niet de kans om op hun eigen niveau aan de slag te gaan. In Eindhoven door roepen wij het college op om vluchtelingen zoveel mogelijk ruimte te geven en obstakels voor vluchtelingen weg te nemen, zodat ze hun talenten op een goede manier kunnen aanspreken en ze een kans krijgen om op hun eigen niveau te participeren op de Nederlands samenleving en arbeidsmarkt. Wij weten dat deze mensen veel kennis en vaardigheden hebben die voor de ontwikkeling van de economie van Eindhoven goed benut kunnen worden.

Verschillende gemeente zoals Amsterdam, Utrecht, Heerlen en Zeist hebben convenanten gesloten met het UAF, waardoor vluchtelingen met behoud van uitkering en zonder sollicitatieplicht kunnen studeren. 

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF ondersteunt (o.a met collegegeld en boekengeld) en begeleidt (o.a bij studiekeuze) om een studie te kunnen volgen en voltooien en ook steun biedt bij arbeidsmarkt-toeleiding. 

De SP en D66 roepen de gemeente op een convenant te sluiten met het UAF, waarbij afspraken tussen Gemeente Eindhoven en UAF worden gemaakt voor een goede studie en begeleiding voor de vluchtelingen. We vragen de gemeente om dit in overleg met de maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, burgers en experts in de samenleving en het bedrijfsleven te doen om een breed gedragen visie te ontwikkelen over participatie van vluchtelingen in Eindhoven. 

Deze motie zal op 22 september 2015 in de Eindhovense gemeenteraad behandeld worden.

Reactie toevoegen

U bent hier