h

SP: ‘Behoud woningvoorraad voor de minima’-motie aangenomen

23 juli 2015

SP: ‘Behoud woningvoorraad voor de minima’-motie aangenomen

Foto: SP

Tijdens één van de belangrijkste raadsvergaderingen van het jaar is er een motie van de SP aangenomen. De behandeling van de Kadernota maakte het dat de SP deze motie indiende om meer transparantie te krijgen in de werkelijke vraag en het werkelijk aanbod van goedkope huurwoningen. Daarnaast heeft de wethouder de opdracht meegekregen om afspraken met de woningcorporaties te maken, die als doel hebben om zoveel mogelijk woningen beschikbaar te houden voor de minima. Goed nieuws dus voor de woningzoekenden met een krappe beurs.

Met de Woonvisie die met de stad tot stand gaat komen is een goede weg ingeslagen. Hierbij wordt een balans gezocht tussen de economische en ruimtelijke ontwikkeling enerzijds en wat de bewoners die het minder makkelijk hebben, aan geschikte huisvesting nodig hebben anderzijds. De SP miste echter in de Kadernota een visie over de toekomst van onze goedkope woningvoorraad en over beschikbaarheid van goedkope vrijkomende woningen voor de minima.

Het aantal ‘goedkope huurwoningen’ (tot zo’n 400 euro) neemt namelijk zienderogen af door sloop, verkoop en huurharmonisatie. In tien jaar tijd is dit aantal met een derde afgenomen, bij Trudo zelfs met de helft. Het aantal huishoudens met een minimuminkomen stijgt daarenboven nog altijd, met 4000 in 5 jaar tijd.

De huren van ‘goedkope huurwoningen’ zijn het beste betaalbaar voor mensen met een minimuminkomen, omdat in de Huurtoeslag geen kwaliteitskorting geldt voor deze woningen. Het huren van een woning met lage woonlasten kan daarbij bijdragen bij schuldsanering en bezuinigen op de uitgaven van huurders na inkomensdaling. Bijvoorbeeld na een echtscheiding of door ontslag. Met de Huurtoeslag alleen los je de betalingsproblemen en huurachterstanden niet op.

De jaarlijkse Prestatieafspraken tussen de gemeente en de woningcorporaties zijn ervoor om hierover heldere en concrete doelen vast te leggen, om met zowel de gemeente en de woningcorporaties ‘af te rekenen’ als de doelen niet gehaald worden. De gemeente moet namelijk op de juiste wijze kunnen sturen op de Eindhovense woningvoorraad. Dan helpt het als de raad inzicht heeft in de werkelijke vraag en aanbod van goedkope, sociale huurwoningen. Met de corporaties moeten er derhalve afspraken worden gemaakt over het behoud en de toewijzing van de al schaarse goedkope woningen aan de mensen die ze nodig hebben.

Deze motie, mede ingediend door BBL, PvdA en het OAE en ondersteund door GroenLinks, helpt de raad en iedere woningzoekende een heel eind op weg. Alsof toeval bestaat, kreeg de raad twee dagen na deze vergadering een informatiebrief waarin staat vermeld dat men in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bezig is om aan deze transparantie te werken. Aan het einde van het jaar verwacht de SP goede besluiten te kunnen nemen over de nieuw op te stellen Huisvestingsverordening en verwacht ze verder dat in de komende Prestatieafspraken de juiste concrete acties staan vermeld, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten in het SGE.

Marcel Lathouwers
Raadslid SP Eindhoven

Reactie toevoegen

U bent hier