h

Blog Mick van Son

26 juni 2016

Brexit

De media kwamen superlatieven tekort om de ‘ramp’ te beschrijven die Brexit heet. Crisiscentra werden bemand en zelfs Bolkenstijn is de hele nacht opgebleven. Alle verloven van beurshandelaren waren ingetrokken en voor de zekerheid werden valiumpillen gratis verstrekt. Een reanimatieteam stond constant paraat.
Lees verder
4 februari 2016

BOEKBESPREKING: Little Big Number van Dirk Philipsen

Ik twijfelde of ik het boek zou kopen. Met Little Big Number wordt het GDP bedoeld, ofwel Gross Domestic Product, in het Nederlands Bruto Binnenlands Product en soms ook Bruto Nationaal Product. Een heel boek van 398 pagina’s dat gaat over 3 letters. Dat moet wel heel erg saai zijn! Het tegendeel bleek al gauw. Na slechts enkele pagina’s was ik gegrepen door het boek. Dirk Philipsen is een professor in de economische geschiedenis, opgeleid zowel in Duitsland en de US. Hij schrijft erg boeiend en legt de dingen goed uit, zoals het een hoogleraar ook betaamt.Wat is er zo bijzonder aan het GDP? Heel veel zou ik zeggen. Om te beginnen is het de manier van het berekenen van de (financiële) welvaart van een land, die ook nog eens in ieder land gebruikt wordt. In China, Rusland, Europa, de US; het maakt niet uit. Daarmee is het tevens het enige product dat in alle landen ter wereld gebruikt wordt.
Lees verder
28 januari 2016

Belastingontduiking van grote bedrijven

Terwijl wij ons in Nederland nog steeds een ongeluk bezuinigen, gaan de grote bedrijven nog steeds door met het werken via belastingconstructies. Nu een gewoon Nederlands bedrijf 25% winstbelasting betaalt, komen de multinationals weg met gemiddeld een procent of 7. Dat scheelt de staat vele miljarden per jaar aan inkomsten. Maar geen nood, dan verhogen we gewoon de loon/inkomstenbelasting; de belasting die u en ik betalen over ons loon. Op de site van de SP schrijft Tijmen Lucie daarover: ‘Het gevolg hiervan is een verschuiving van de lasten van kapitaal naar arbeid. Waren de opbrengsten uit winstbelasting in 2000 nog goed voor 18% van onze staatsinkomsten, in 2013 was dit nog maar 10%. Daar staat tegenover dat de opbrengsten uit loonbelasting in diezelfde periode zijn gestegen van 23 naar 34%.Wat de multinationals niet hoeven te betalen, moet dus door de gewone werknemer in Nederland worden opgebracht.’

Lees verder
30 november 2015

Werkloosheidscijfers... en de onzin ervan

Terwijl de economie een ietsepietsie groeit, blijven de werkloosheidscijfers onveranderd hoog. Daarover wordt minister Asscher ondervraagd door de Tweede Kamer. Daar gaan we weer! Banenplannen, onderzoeken en de neoliberale riedel dat de oudere werknemers te duur zijn. Pak af, die ouwelullendagen, voer demotie in en meer van die onzin.

Lees verder
27 februari 2015

Kiezersbedrog

De huidige regering speelt mooi weer met de ‘resultaten’ van de jarenlange bezuinigingen. Zo zou de werkloosheid flink zijn afgenomen. Dat klopt niet! De werkloosheid is toegenomen. Weliswaar maar weinig, maar toch. Wat is er gebeurt? Het CBS gebruikt op dit moment een nieuwe rekenmethode. Werd vroeger iemand die minder dan 12 uur per week werkte als werkloos beschouwd; nu is dat minder dan 1 uur. Het gevolg is dat personen die meer dan één uur per week werken, maar minder dan 12 uur, plotseling niet meer werkloos zijn.

Lees verder
2 februari 2015

Stress

‘Psychosociale risico's en werk gerelateerde stress behoren tot de grootste bedreigingen voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. Zij hebben een belangrijke impact op de gezondheid van personen, organisaties en nationale economieën. Ongeveer de helft van de Europese werknemers is van mening dat stress algemeen voorkomt op de werkplek en stress veroorzaakt nagenoeg de helft van alle verloren werkdagen.’ Dit is wat het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk op haar site schrijft.

Lees verder
28 september 2014

Boekbespreking ‘De risicomijdende samenleving’ door Taco van Hoek

Taco van Hoek was tot in 2006 onderdirecteur van het Centraal Plan Bureau (CPB), daarna werd hij directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Al op de eerste pagina maakt hij een statement dat nieuwsgierig maakt naar de rest van het boek: ‘Als Nederland via ander (woningmarkt)beleid er alleen al in geslaagd was om tijdens de crisis de economische groei van België te evenaren, dan was het nationale inkomen in ons land 25 miljard euro hoger geweest dan het nu is’.

Lees verder
14 september 2014

Rutte op zijn retour

Op 17 juli vond de ramp met de MH 17 plaats. Helaas geldt ook voor deze calamiteit ‘de een zijn dood is de ander zijn brood’. Door het optreden van Rutte steeg zijn partij van 23 naar 30 zetels in de peilingen. Dat heet in het jargon een premierbonus. De spindokters van de VVD doen hun uiterste best om deze wrange bonus te behouden, maar dat is ijdele hoop, want de VVD is al weer op de terugweg en staat nu op 28 zetels.

Lees verder
21 augustus 2014

Het verkiezingscircus

Het verkiezingscircus gaat weer beginnen. Volgend jaar zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten (PS). Op zich niet zo belangrijk voor de huidige regering, ware het niet dat de PS vervolgens de Eerste Kamer kiest. Die verkiezingen gaan letterlijk over het voortbestaan van Rutte II.

Lees verder
17 augustus 2014

Chantage met hoge medicijnprijs

'Farma chanteert maatschappij met dure medicijnen’, kopt het Financieel Dagblad van 16 augustus 2014. Dit naar aanleiding van een publicatie in het tijdschrift Forbes, waarin de econoom Thomas Philipson en oud-bestuurder van de FDA (The Food and Drug Administration van de Amerikaanse overheid) Andrew von Eschenbach stellen dat mensen voor peperdure medicijnen maar een lening moeten afsluiten. Ze hebben er tenslotte hun hele leven profijt van, net als van een huis waar je toch ook een hypotheek voor afsluit. Verder schrijven ze dat als een besmettelijke ziekte kan worden teruggedrongen via een duur medicijn de mensen die daardoor niet worden besmet, financieel maar moeten bijdragen. Als voorbeeld wordt een medicijn tegen Hepatitis C genoemd dat 1.000 dollar per pil kost; de hele kuur komt op een bedrag van 85.000 dollar.

Lees verder

Pagina's

U bent hier