h

Ingezonden berichten

SP EINDHOVEN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN DE INGEZONDEN BRIEVEN. DE STREKKING VAN DE INGEZONDEN BRIEVEN HOEFT OOK NIET NOODZAKELIJKERWIJS OVEREEN TE KOMEN MET ONZE MENING.
13 oktober 2017

Openheid in de SP

In de afgelopen weken zijn er een aantal stukken in de krant verschenen over de sfeer in de partij. Te beginnen met het boek van Sharon Gesthuizen. Ook Tjitske Siderius kwam naar buiten met haar onvrede. Dan een publicatie van een partijlid uit Hoorn, die er stevig van baalde dat Hoorn niet mee mocht doen met de gemeenteraadsverkiezingen. En zaterdag een artikel in het Eindhovens Dagblad over Geldrop Mierlo waar Miranda Verdouw, die namens de SP wethouder is geworden, uit onvrede voor zichzelf met een partij start.

Lees verder
10 maart 2017

Ingezonden brief Gerard Steeghs

Beste Sp-er:

 
Mijns inziens is het voor het welzijn van onze samen-leving heel belangrijk dat de SP meer te zeggen krijgt in ons land. Een goede verkiezingsuitslag zou hier enorm bij helpen.

Lees verder
26 juni 2016

Brexit

De media kwamen superlatieven tekort om de ‘ramp’ te beschrijven die Brexit heet. Crisiscentra werden bemand en zelfs Bolkenstijn is de hele nacht opgebleven. Alle verloven van beurshandelaren waren ingetrokken en voor de zekerheid werden valiumpillen gratis verstrekt. Een reanimatieteam stond constant paraat.
Lees verder
28 januari 2016

Belastingontduiking van grote bedrijven

Terwijl wij ons in Nederland nog steeds een ongeluk bezuinigen, gaan de grote bedrijven nog steeds door met het werken via belastingconstructies. Nu een gewoon Nederlands bedrijf 25% winstbelasting betaalt, komen de multinationals weg met gemiddeld een procent of 7. Dat scheelt de staat vele miljarden per jaar aan inkomsten. Maar geen nood, dan verhogen we gewoon de loon/inkomstenbelasting; de belasting die u en ik betalen over ons loon. Op de site van de SP schrijft Tijmen Lucie daarover: ‘Het gevolg hiervan is een verschuiving van de lasten van kapitaal naar arbeid.

Lees verder
30 november 2015

Werkloosheidscijfers... en de onzin ervan

Terwijl de economie een ietsepietsie groeit, blijven de werkloosheidscijfers onveranderd hoog. Daarover wordt minister Asscher ondervraagd door de Tweede Kamer. Daar gaan we weer! Banenplannen, onderzoeken en de neoliberale riedel dat de oudere werknemers te duur zijn. Pak af, die ouwelullendagen, voer demotie in en meer van die onzin.

De getallen en redenen voor de stagnatie in de werkgelegenheid vliegen je om de oren. Dat, terwijl er twee heel eenvoudige redenen zijn; alleen je hoort er niemand over. De werkloosheid daalt  niet, en zal de komende jaren niet dalen, omdat:

Lees verder
27 februari 2015

Kiezersbedrog

De huidige regering speelt mooi weer met de ‘resultaten’ van de jarenlange bezuinigingen. Zo zou de werkloosheid flink zijn afgenomen. Dat klopt niet! De werkloosheid is toegenomen. Weliswaar maar weinig, maar toch. Wat is er gebeurt? Het CBS gebruikt op dit moment een nieuwe rekenmethode. Werd vroeger iemand die minder dan 12 uur per week werkte als werkloos beschouwd; nu is dat minder dan 1 uur. Het gevolg is dat personen die meer dan één uur per week werken, maar minder dan 12 uur, plotseling niet meer werkloos zijn.

Lees verder
2 februari 2015

Stress

‘Psychosociale risico's en werk gerelateerde stress behoren tot de grootste bedreigingen voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. Zij hebben een belangrijke impact op de gezondheid van personen, organisaties en nationale economieën. Ongeveer de helft van de Europese werknemers is van mening dat stress algemeen voorkomt op de werkplek en stress veroorzaakt nagenoeg de helft van alle verloren werkdagen.’ Dit is wat het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk op haar site schrijft.

Lees verder
28 september 2014

Boekbespreking ‘De risicomijdende samenleving’ door Taco van Hoek

Taco van Hoek was tot in 2006 onderdirecteur van het Centraal Plan Bureau (CPB), daarna werd hij directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Al op de eerste pagina maakt hij een statement dat nieuwsgierig maakt naar de rest van het boek: ‘Als Nederland via ander (woningmarkt)beleid er alleen al in geslaagd was om tijdens de crisis de economische groei van België te evenaren, dan was het nationale inkomen in ons land 25 miljard euro hoger geweest dan het nu is’.

Lees verder
14 september 2014

Rutte op zijn retour

Op 17 juli vond de ramp met de MH 17 plaats. Helaas geldt ook voor deze calamiteit ‘de een zijn dood is de ander zijn brood’. Door het optreden van Rutte steeg zijn partij van 23 naar 30 zetels in de peilingen. Dat heet in het jargon een premierbonus. De spindokters van de VVD doen hun uiterste best om deze wrange bonus te behouden, maar dat is ijdele hoop, want de VVD is al weer op de terugweg en staat nu op 28 zetels.

De weg naar beneden zal nog wel even aanhouden, omdat de VVD in haar euforie er weer een rommeltje van aan het maken is. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier