h

Armoede is slechte PR voor Eindhoven

11 september 2018

Armoede is slechte PR voor Eindhoven

Eindhoven wil 200.000 euro weghalen uit het potje voor de allerarmsten en voor eenzelfde bedrag meer reclame maken voor zichzelf. 

De gemeenteraad van Eindhoven besluit vandaag over extra geld voor citymarketing. Het college van GroenLinks, CDA, PvdA en VVD stelt voor om het budget hiervoor met meer dan twee ton op te hogen. Behalve extra geld voor citymarketing staat ook een voorstel op de raadsagenda om jaarlijks twee ton uit het budget voor armoedebestrijding te halen om een tekort elders in de begroting op te vullen. De redenering is dat het budget voor armoedebeleid toch nooit helemaal benut wordt en er sowieso twee ton overblijft. In plaats van te onderzoeken waarom altijd geld overblijft, stoppen ze het gewoon in een ander potje. Een riskante redenering. Je zou dan nu al besluiten om tot en met 2022 ieder jaar 200.000 euro uit het armoedebudget te halen. Wie kan zo ver in de toekomst kijken en nu al zeker weten dat ieder jaar zoveel geld overblijft? In plaats daarvan zou de SP liever zien dat het college zijn best gaat doen om te zorgen dat al het geld dat de gemeenteraad voor armoedebestrijding beschikbaar heeft hieraan ook werkelijk wordt besteed. Armoede is helaas voor veel mensen in Eindhoven nog steeds een groot probleem. Net als bijna iedereen in de gemeenteraad is de SP tevreden over de citymarketing. De Stichting Eindhoven Marketing verdient hiervoor complimenten. Maar wat ons betreft hoeft dat niet te betekenen dat het budget verhoogd moet worden. Broodnodig Het is gelukt om met de bestaande subsidie van de gemeente van 464.000 euro per jaar positieve resultaten te boeken: waarom kan dat nu ineens niet meer? De wethouder kon op een vraag van de SP ook niet duidelijk maken waar dat extra geld precies voor nodig is. Gaan we nu extra geld uitgeven aan iets waarvan we niet eens weten waarvoor het wordt gebruikt? Terwijl arme Eindhovenaren hulp broodnodig hebben? Het college schrijft in een recente brief dat het verwachte tekort voor dit jaar 17,7 miljoen euro bedraagt. In dezelfde brief beschrijft het college welke bezuinigingsmaatregelen worden getroffen. Een voorbeeld is het stopzetten van milieu- en duurzaamheidseducatie voor kinderen. Maar er kan wel nog eens 235.000 euro voor citymarketing bij, waarvan niemand kan voorspellen wat het effect is. Nu de financiële problemen in de gemeente nog zo groot zijn moet geen extra geld naar citymarketing. En al helemaal niet wanneer tegelijkertijd gekort wordt op armoedebestrijding of milieu- en duurzaamheidseducatie. Armoede vinden wij de slechtste pr voor de stad.

Murat Memis en Dagmar Mous

11-9-2018 Het Eindhovens Dagblad https://krant.ed.nl/eindhovensdagblad/portal/issue 3/3

U bent hier