h

Ingezonden Brief aan Bart van Kent

20 februari 2019

Ingezonden Brief aan Bart van Kent

Beste Bart van Kent,

 
Gisteren heb ik voor een deel het algemeen overleg met de minister over het nieuwe pensioenstelsel gevolgd.
Het was een beschamende vertoning. Alleen kritische opmerkingen die binnen de bubble van de minister vielen werden serieus genomen. Indien buiten die bubble kritische vragen werden gesteld, zoals van de heer van Rooijen en u, dan werd daar op een hele meewarige en denigrerende manier op gereageerd.
Echter, men probeert keer op keer de mensen met zware beroepen, met een fooi het bos in te sturen.
En schermt men met het argument dat het veel geld kost, maar…  eerst jat men sluipenderwijs miljarden van ons om daarna met heel veel gedoe een klein gedeelte terug te geven. En daar moeten wij burgers dan nog dankbaar voor zijn ook!!!

Ten tijde van de financiële crisis, toen er bezuinigd moest worden, was men er als de kippen bij om de AOW-leeftijd versneld te verhogen!!!
Hoeveel miljarden leverde dat op en kostte dat ons burgers aan gederfde pensioenjaren?
Dit bedrag zou dus minimaal van de geraamde kosten voor het verlagen van de pensioenleeftijd voor mensen met een zwaar beroep afgetrokken moeten worden!
De miljarden die men sluipenderwijs via belastingvrijstellingen en verlagingen etc. aan de beursgenoteerde bedrijven, multinationals, banken etc. de laatste jaren cadeau heeft gedaan, kunnen tevens in mindering gebracht worden!!!

Omdat de minister en zijn ambtenaren het toch zo ingewikkeld vinden (huilie-huilie) om een rechtvaardige oplossing te bedenken voor mensen met zware beroepen, zou u een relatief eenvoudige oplossing kunnen voorstellen:
De AOW-leeftijd afhankelijk van het salaris te laten bepalen.
Voor de laagstbetaalden zou men dan een AOW-leeftijd van 60 jaar kunnen kiezen en voor de hoogstbetaalden 75 jaar. Hier tussenin kan men dan enkele gradaties aanbrengen.
De mensen met zware beroepen kunnen dan op een redelijke leeftijd met pensioen en de hoogstbetaalden kunnen het zich toch al permitteren om eerder met pensioen te gaan.
Een pas echt rechtvaardige oplossing!

Men gebruikt te pas en te onpas het argument dat “wij” allemaal gemiddeld ouder worden.
Maar, een arbeider met een zwaar beroep, is niet gemiddeld!!!
Veel laagstbetaalden/mensen met een zwaar beroep, bereiken die ‘gemiddelde' leeftijd niet eens of met veel gezondheidsklachten.
Hoogbetaalden/langstudeerders die pas op hogere leeftijd aan het arbeidsproces beginnen, worden gemiddeld veel ouder.
Het is nog niet zolang geleden dat er velen, die zich dit konden permitteren, zelfs al met 55 jaar met vervroegd pensioen gingen!!!
En dan moet nu een arbeider het ineens tot 68 jaar zien vol te houden!!! Wat is de rechtvaardiging hiervan???

Bovendien een belangrijk argument, dat het argument ‘dat we gemiddeld ouder worden’ veruit overstijgt, wordt nooit genoemd!!!
Vergeleken met vroeger is de arbeidsproductiviteit door mechanisering en automatisering etcetera aanzienlijk verhoogd. 
Met andere woorden: nu zijn er veel minder mensen nodig om onze samenleving te voorzien van eerste levensbehoeften dan vroeger (zie de landbouw, bouw etc.).
De machines voorzien hier tegenwoordig steeds meer in!!! De machines ‘verdienen’ het voor ons!!! 
In een ‘goed functionerende’ samenleving zou het dus niet nodig moeten zijn, dat burgers langer moeten werken!!!

Veel succes,

Gerard Steeghs
een strijdvaardig SP-lid

Al is de bouwvakker nog zo snel, de AOW-leeftijd achterhaald hem wel!
(voor bouwvakker kan men ook verpleegster, huishoudelijke hulp, politieagent, onderwijzer, vuilnisophaler, stratenmaker, etc., etc. lezen)
De hotemetoot de Pensioen-lusten, de arbeider de AOW-lasten!

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier