h

Ingezonden brief Gerard Steeghs

10 maart 2017

Ingezonden brief Gerard Steeghs

Beste Sp-er:

 
Mijns inziens is het voor het welzijn van onze samen-leving heel belangrijk dat de SP meer te zeggen krijgt in ons land. Een goede verkiezingsuitslag zou hier enorm bij helpen.

Men mag niet verwachten dat wij als burgers die in het dagelijkse leven vaak al sores genoeg aan ons hoofd hebben, ook nog eens de tijd hebben om het hele reilen en zeilen van de politiek te doorgronden. En dan worden er mijns inziens in de geëigende media ook nog heel veel eerlijke kanten van verhalen angstvallig onder de pet gehouden. Vandaar dit schrijven.
Ikzelf ben niet van de ‘sociale media’, maar hopelijk kunt u met onderstaande geuite zorgen iets?

Samen-leving
We zijn allemaal onderdeel van een samen-leving, waaraan het de bedoeling is dat we ons steentje bijdragen. Boeren zorgen dat we te eten hebben. Bouwvakkers dat we een dak boven ons hoofd hebben. Onderwijzers en leraren brengen ons kennis bij. Artsen en verpleegsters waken over onze gezondheid. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid. Vuilnisophalers voorkomen plagen en epidemieën. Politieagenten en militairen waken over onze veiligheid. Artiesten en sporters zorgen voor onze ontspanning, enzovoort, enzovoort.

Maar wat is de toegevoegde waarde van de zogenaamde topmanagers van financiële instellingen, beursgenoteerde bedrijven en (semi-)overheidsinstellingen voor onze samen-leving? Vele van hen zijn met hun gedrag en perverse mentaliteit de oorzaak van de financiële crisis in de wereld, de crisis binnen sommige, vaak beursgenoteerde, bedrijven, in de zorg, bij woningcoöperaties, enzovoort, enzovoort.

Om deze crisissen te boven te komen worden de kosten, buiten de stress die ze veroorzaken, ook nog verhaald op de mensen die wél toegevoegde waarde hebben voor onze samen-leving. Door, verhoging van belastingen en premies, het uitkleden van sociale voorzieningen, reorganisaties, uithollen en bureaucratiseren van zorgfuncties, enzovoort, enzovoort.

De relatief kleine groep managers aan de “top” (de netwerkvriendjes) heeft een grote, vaak negatieve, invloed op het functioneren van onze samen-leving. Daarbij komt dat deze lieden vaak weigeren hun best te doen voor een riant salaris. Nee, er moeten ook nog bonusregelingen, onkostenvergoedingen, gouden handdrukken bij slecht functioneren enzovoort, in het contract vastgelegd worden. 

Het voorkomen van deze uitwassen, die een verkeerd signaal geven aan onze samen-leving, is een taak van de politiek. 

We moeten weer topmanagers krijgen die “hart voor de zaak hebben” en óók een positieve bijdrage leveren aan onze samen-leving.

Financiële markten
Economen spreken vaak over de financiële markten en van de “echte” economie. Met andere woorden, de financiële markten vertegenwoordigen een “nep”economie.

Nu wil het geval dat bij de vele financiële instellingen wel hééél veel geld omgaat, wat dan ook nog grotendeels onttrokken wordt aan de “echte” economie én zodoende geen toegevoegde waarde meer kan hebben voor onze samen-leving.

Met dít “beleggen” worden in tegenstelling tot bij de “echte” economie, géén “reële” winsten gemaakt. Het via aandelen voor de lange termijn beleggen in een onderneming is intussen geëvolueerd naar het via effectenbeurzen snel rondpompen van geld. Het speculeren, oftewel de “handel in lucht”.

Veel geld uit de “echte” economie verdwijnt zodoende in de ivoren torens van de financiële  instellingen en in de zakken van een relatief kleine groep graaimanagers die alleen maar bezig zijn te gokken met andermans geld via effectenbeurzen, of handel in allerlei dubieuze, niet-transparante financiële producten (derivaten, woekerpolissen e.d.). Deze miljarden zijn dientengevolge niet meer beschikbaar om, ten algemeen nut van de samen-leving, geïnvesteerd te worden in de “echte” economie.

Het zou wenselijk zijn dat de politiek gaat ingrijpen en de financiële markten gaat beperken tot ”nutsbanken”, die alleen nog ten dienste staan van de samen-leving. Aandelen worden dan alleen nog gebruikt ten behoeve van lange-termijn investeringen in ondernemingen en níet als handelswaar voor de korte termijn. 

De effectenbeurzen hebben voor de samen-leving geen toegevoegde waarde en kunnen dus gesloten worden. De managers die dan toch nog willen gokken, doen dat maar met hun “eigen” geld in het casino!

Met de hartelijke groet,
Gerard Steeghs

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier