h

Ingezonden berichten

SP EINDHOVEN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN DE INGEZONDEN BRIEVEN. DE STREKKING VAN DE INGEZONDEN BRIEVEN HOEFT OOK NIET NOODZAKELIJKERWIJS OVEREEN TE KOMEN MET ONZE MENING.
29 juli 2013

Rechtsbijstand

In de carrousel van ongenuanceerde bezuinigingen heeft het eveneens niet al te genuanceerde duo Opstelten/Teeven de kaasschaaf gehaald over kosten van het procederen. Wie onheus behandeld wordt of ronduit beduveld moet een dikke portemonnee meebrengen.

Lees verder
28 juli 2013

Marktwerking en privatisering verpesten Nederland

Eneco topman wil weer bemoeienis van de overheid, Marktwerking in gezondheidszorg is een drama, Splitsing NS Reizigers en Pro Rail schiet doel voorbij, KPN verliest 50% van een miljardeninvestering in een Duits telefoonbedrijf. En zo kunnen we nog wel even doorgaan! Dit land gaat langzamerhand kapot aan wat de ‘graaiers’ een groter aantal jaren geleden toejuichten. Privatisering van nuts- en andere voorzieningen. Die voor alle burgers van belang zijn als we het hebben over zogenaamde ‘primaire behoeften’.

Lees verder
8 juli 2013

Zorgakkoord

Minister Edith Schippers heeft vol trots aangekondigd dat zij een akkoord heeft gesloten over de zorg met huisartsen, ziekenhuizen, ziektekostenverzekeraars, apotheken, specialisten en patiëntenorganisaties. In de media wordt gesproken over een grote prestatie en dat Schippers wellicht de meest ervaren en beste minister is van het huidige kabinet.

Lees verder
3 juli 2013

De coöperatie die Rabobank heet

De Rabobank Groep is een grote coöperatieve bank in ons land. De bank heeft geen aandeelhouders en is niet beursgenoteerd. De jaarlijks gemaakte winst wordt helemaal ingehouden en dient ter versterking van het eigen vermogen. Ik heb er met groot plezier zo’n 36 jaar gewerkt in diverse functies, het laatst als interim- project en crisismanager.

Lees verder
2 juli 2013

De sprookjes van de VVD!

Een van onze leukste ministers, Jeanine Hennis-Plasschaert heeft dezer dagen afscheid genomen van ‘onze mannen’ in Afghanistan. Die hun missie hebben beëindigd. Een vriendelijk gebaar van de bewindsvrouw, die in haar toespraak aangaf dat Nederland in Afghanistan ‘een duidelijk herkenbare positieve erfenis heeft achtergelaten’.

Lees verder
30 juni 2013

Tafelzilver

Als laatste der Mohikanen is nu ook Bernard Wientjes over de streep. Dit opperhoofd van het vrije marktdenken vindt nu ook dat Rutte niet moet bezuinigen. Samsom en Rutte staan nu werkelijk helemaal alleen op hun onbewoonde eiland, midden in de oceaan van hun fantasiewereld.

Lees verder
26 juni 2013

Nul uren

Werkgevers- en werkgeversorganisaties hebben afgesproken het nul urencontract uit te bannen per 1 januari 2015. Waarom dit non-contract niet per 2014 afschaffen? Het is sowieso de vraag of een nul urencontract wel bestaansrecht heeft.

Lees verder
26 juni 2013

Diederik Samson: in het Kamerdebat!

Diederik Samson stelt dat de woningbouwcorporaties over miljarden (honderden!) aan vermogen beschikken en die moeten investeren om de economie op gang te helpen. Hij zei dat met droge ogen. Kennelijk is het de fractieleider van de PvdA ontgaan dat minister Blok de onzinnige gedachte van een verhuurdersheffing – jaarlijks – van 1,75 miljard bij de corporaties weghaalt.

Lees verder
25 juni 2013

Diederik Samson: de verleider!

Ik ken Diederik Samson als een rechtgeaard politicus, milieubeschermer bij uitstek, wat meer opererend aan de linkerzijde en integer in zijn opvattingen en daden. Diederik heeft samen met Mark Rutte in ongeveer anderhalve week na de verkiezingen een kabinet in elkaar geknutseld, dat moet hervormen en bezuinigen. Wat komt daarvan nu in feite terecht als je de laatste oproep van de PvdA-fractievoorzitter beziet?

Lees verder
23 juni 2013

De commissie-Van Dijkhuizen

Inmiddels is het rapport van de commissie Van Dijkhuizen binnen. Het zal nog wel even duren voordat de effecten daarvan zijn doorgerekend voor de verschillende bevolkingsgroepen. Zelf zegt de commissie dat de effecten gemiddeld neutraal zullen zijn. Daar heb je het weer: Gemiddeld!

Lees verder

Pagina's

U bent hier