h

Ingezonden berichten

SP EINDHOVEN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN DE INGEZONDEN BRIEVEN. DE STREKKING VAN DE INGEZONDEN BRIEVEN HOEFT OOK NIET NOODZAKELIJKERWIJS OVEREEN TE KOMEN MET ONZE MENING.
30 november 2015

Werkloosheidscijfers... en de onzin ervan

Terwijl de economie een ietsepietsie groeit, blijven de werkloosheidscijfers onveranderd hoog. Daarover wordt minister Asscher ondervraagd door de Tweede Kamer. Daar gaan we weer! Banenplannen, onderzoeken en de neoliberale riedel dat de oudere werknemers te duur zijn. Pak af, die ouwelullendagen, voer demotie in en meer van die onzin.

Lees verder
27 februari 2015

Kiezersbedrog

De huidige regering speelt mooi weer met de ‘resultaten’ van de jarenlange bezuinigingen. Zo zou de werkloosheid flink zijn afgenomen. Dat klopt niet! De werkloosheid is toegenomen. Weliswaar maar weinig, maar toch. Wat is er gebeurt? Het CBS gebruikt op dit moment een nieuwe rekenmethode. Werd vroeger iemand die minder dan 12 uur per week werkte als werkloos beschouwd; nu is dat minder dan 1 uur. Het gevolg is dat personen die meer dan één uur per week werken, maar minder dan 12 uur, plotseling niet meer werkloos zijn.

Lees verder
2 februari 2015

Stress

‘Psychosociale risico's en werk gerelateerde stress behoren tot de grootste bedreigingen voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. Zij hebben een belangrijke impact op de gezondheid van personen, organisaties en nationale economieën. Ongeveer de helft van de Europese werknemers is van mening dat stress algemeen voorkomt op de werkplek en stress veroorzaakt nagenoeg de helft van alle verloren werkdagen.’ Dit is wat het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk op haar site schrijft.

Lees verder
28 september 2014

Boekbespreking ‘De risicomijdende samenleving’ door Taco van Hoek

Taco van Hoek was tot in 2006 onderdirecteur van het Centraal Plan Bureau (CPB), daarna werd hij directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Al op de eerste pagina maakt hij een statement dat nieuwsgierig maakt naar de rest van het boek: ‘Als Nederland via ander (woningmarkt)beleid er alleen al in geslaagd was om tijdens de crisis de economische groei van België te evenaren, dan was het nationale inkomen in ons land 25 miljard euro hoger geweest dan het nu is’.

Lees verder
14 september 2014

Rutte op zijn retour

Op 17 juli vond de ramp met de MH 17 plaats. Helaas geldt ook voor deze calamiteit ‘de een zijn dood is de ander zijn brood’. Door het optreden van Rutte steeg zijn partij van 23 naar 30 zetels in de peilingen. Dat heet in het jargon een premierbonus. De spindokters van de VVD doen hun uiterste best om deze wrange bonus te behouden, maar dat is ijdele hoop, want de VVD is al weer op de terugweg en staat nu op 28 zetels.

Lees verder
14 september 2014

Revitalisering van de democratie door Burgerparticipatie

De Vlaamse schrijver David van Reybrouck heeft in 2013 een nieuw boek geschreven met een controversiële titel: “Tegen Verkiezingen”. Wie van Reybrouck gezien en gehoord heeft tijdens de laatste uitzending van het VPRO-televisieprogramma Zomergasten heeft kunnen ervaren dat het om een scherpzinnige én diepzinnige persoonlijkheid gaat die veel wijsheid heeft vergaart op meerdere gebieden. De grootste bekendheid heeft hij gekregen met het boek “Congo: Een geschiedenis”, dat onderscheiden is met meerdere literaire prijzen. Een evenwichtig epos over de geschiedenis van dit immense Afrikaanse land, dat een Belgische kolonie is geweest.

Lees verder
21 augustus 2014

Het verkiezingscircus

Het verkiezingscircus gaat weer beginnen. Volgend jaar zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten (PS). Op zich niet zo belangrijk voor de huidige regering, ware het niet dat de PS vervolgens de Eerste Kamer kiest. Die verkiezingen gaan letterlijk over het voortbestaan van Rutte II.

Lees verder
17 augustus 2014

Chantage met hoge medicijnprijs

'Farma chanteert maatschappij met dure medicijnen’, kopt het Financieel Dagblad van 16 augustus 2014. Dit naar aanleiding van een publicatie in het tijdschrift Forbes, waarin de econoom Thomas Philipson en oud-bestuurder van de FDA (The Food and Drug Administration van de Amerikaanse overheid) Andrew von Eschenbach stellen dat mensen voor peperdure medicijnen maar een lening moeten afsluiten. Ze hebben er tenslotte hun hele leven profijt van, net als van een huis waar je toch ook een hypotheek voor afsluit. Verder schrijven ze dat als een besmettelijke ziekte kan worden teruggedrongen via een duur medicijn de mensen die daardoor niet worden besmet, financieel maar moeten bijdragen. Als voorbeeld wordt een medicijn tegen Hepatitis C genoemd dat 1.000 dollar per pil kost; de hele kuur komt op een bedrag van 85.000 dollar.

Lees verder
15 augustus 2014

De winst van Achmea

De grootste verzekeraar van Nederland, Achmea, ziet zich geplaatst voor enkele tegenvallers. Zo moesten zij besluiten 143 miljoen euro aan goodwill af te schrijven op hun Russische dochter Oranta en het pensioenbedrijf Syntrus. De premie-inkomsten in Turkije, waar zij ook actief zijn, daalden met 27% en in Griekenland heeft het bedrijf last van de tegenvallende economie. Eerder haalde de verzekeraar al een zeperd in Polen.

Lees verder
12 augustus 2014

Geld, Macht en Aanzien… en Oorlog

Terwijl het nieuws over de verschrikkingen in Palestina, Koerdistan, Syrië, Irak en Ukraine om mij heen galmt, lees ik de laatste bladzijden in het boek Capital, In The Twenty-First Century. In dat boek beschrijf Thomas Piketty aan de hand van de recente geschiedenis de oorzaken en voor een deel ook de gevolgen en gevaren van economische ongelijkheid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier