h

Noord-Brabant werkt mee aan ultra-fijnstof onderzoek rond Eindhoven Airport

5 januari 2016

Noord-Brabant werkt mee aan ultra-fijnstof onderzoek rond Eindhoven Airport

Na onderzoek van de RIVM is gebleken dat de vliegtuigen bij Schiphol een bijdrage aan het ultra-fijnstof (deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer) in de lucht leveren die te vergelijken is met die van wegverkeer in de binnenstad. Naar aanleiding van dit onderzoek rondom Schiphol besloot de SP vragen te stellen aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om uit te vinden hoe het college staat tegenover een soortgelijk onderzoek in de buurt van Eindhoven Airport. Uit het antwoord op de vragen van de SP blijkt dat de Gedeputeerde Staten bereid zijn bereid om mee te werken aan onderzoek naar ultra-fijnstof rond vliegveld Eindhoven.

De situatie rond vliegveld Eindhoven kan slechts door nader onderzoek worden vastgesteld, zo vinden ook Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten zullen daarom het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vragen om Eindhoven te betrekken bij het toekomstige vervolgonderzoek van het RIVM. Verder wijzen ze op de beschikbaarheid van het Eindhovense AiREAS-systeem. Gedeputeerde Staten bekijken later of dit extra geld mag kosten.

Ultra-fijnstof ontstaat onder andere omdat kerosine zwavel bevat. Het is een soort rode diesel. Deze vervuiling zou met technische middelen eenvoudig en goedkoop op te lossen zijn, maar daartoe zijn internationale afspraken nodig. Gedeputeerde Staten zullen aan het Rijk laten weten de ontzwaveling van kerosine van groot belang voor leefbaarheid en milieu te vinden maar ze vinden het voorbarig om nu al scherpere technische toelatingseisen te stellen aan civiele vliegtuigen op Eindhoven Airport. Nader onderzoek hiernaar is nodig. Defensie, die ook gebruik maakt van Eindhoven Airport, wordt uitgenodigd mee te doen aan gesprekken over dit onderwerp.

Gedeputeerde Staten verwijzen naar het nog op te richten uitvoeringsoverleg, zoals dat in het Aldersadvies vastgesteld is. De voorwaarden waaronder dit uitvoeringsoverleg zal gaan functioneren, worden nu vastgesteld.

Dit alles verklaren Gedeputeerde Staten (dd 15 december 2015) in antwoord op vragen van de SP (dd 27 november 2015) over de productie van ultra-fijnstof door de civiele en militaire straalmotoren op vliegveld Eindhoven. Eigen analyses van de SP, gebaseerd op het in september 2015 gepubliceerde RIVM-onderzoek bij Schiphol, hadden aannemelijk gemaakt dat het vliegverkeer in dicht op de baan gelegen woongebieden als Wintelre, Zand-Oerle, Veldhoven-De Kelen en Eindhoven-Zandrijk tot fors hogere ultra-fijnstof concentraties moest leiden.
Andere onderzoeken naar de luchtvervuiling door het vliegen komen tot vergelijkbare uitspraken.

De volledige tekst van vragen en antwoorden is te vinden op www.bjmgerard.nl/?p=2175. Nadere inlichtingen zijn op te vragen bij Willemieke Arts, SP-woordvoerder Mobiliteit, via 040-2454879 of warts@brabant.nl.

Reactie toevoegen

U bent hier