h

Eindhoven Airport

Eindhoven Airport is het vliegveld bij Eindhoven. SP is géén voorstander van ongebreidelde groei van Eindhoven Airport. Hoewel het fijn is om af en toe op vakantie te gaan vanuit de regio; het is voor de mensen die onder de aanvliegroutes van het vliegveld wonen niet te verkroppen dat er steeds meer vliegtuigen opstijgen en landen op Eindhoven Airport, en dat deze steeds vroeger en later mogen landen.

30 januari 2019

Hoge opkomst op avond over vliegveld in Son

Foto: SP

Maandagavond 28 januari organiseerde het “ Beraad vlieghinder moet minder” (BVM2) een voorlichtingsavond over de toekomst van vliegveld Eindhoven. Dit beraad is een platform van 33 verschillende buurt-, belangen-, politieke en milieu-organisaties. SP Eindhoven is lid van BVM2.

Lees verder
5 januari 2016

Noord-Brabant werkt mee aan ultra-fijnstof onderzoek rond Eindhoven Airport

Na onderzoek van de RIVM is gebleken dat de vliegtuigen bij Schiphol een bijdrage aan het ultra-fijnstof (deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer) in de lucht leveren die te vergelijken is met die van wegverkeer in de binnenstad. Naar aanleiding van dit onderzoek rondom Schiphol besloot de SP vragen te stellen aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om uit te vinden hoe het college staat tegenover een soortgelijk onderzoek in de buurt van Eindhoven Airport. Uit het antwoord op de vragen van de SP blijkt dat de Gedeputeerde Staten bereid zijn bereid om mee te werken aan onderzoek naar ultra-fijnstof rond vliegveld Eindhoven.

Lees verder
21 december 2015

Gemeenteraad Eindhoven besluit Brainport Industries Campus te laten ontwikkelen nabij Eindhoven Airport

Aan het einde van dit jaar worden er vele grote dossiers besproken en besloten in de gemeenteraad. Zo ook die van het Brainport Industries Campus (BIC). De raad heeft besloten om dit campus te laten ontwikkelen in het gebied Landelijk Strijp, nabij Eindhoven Airport. De campus moet een enorme impuls geven aan de hightech maakindustrie, wat moet zorgen voor het aantrekken van bedrijven naar deze regio, het aantrekken van meer werkgelegenheid én het realiseren van evolutie in de technologie die de mensheid kan dienen.

Lees verder
2 november 2015

Staatssecretaris Mansveld neemt nog even slecht besluit voor omwonenden Eindhoven Airport

Het moet zo ongeveer haar laatste politieke besluit geweest zijn, voor het Fyra-monster een eind maakte aan haar politieke carrière. Voor die tijd nam (nu ex)staatssecretaris Mansveld nog even een besluit over Eindhoven Airport. 'Eindhoven Airport moet blijven groeien', aldus Mansveld. Het is een slecht besluit, dat vooral de belangen van de luchtvaart en niet de belangen van de omwonenden dient.

Lees verder
27 februari 2015

Geluidsmetingen in Best-Zuid: resultaten na twee jaar

Foto: SP / Platform 10 Geboden voor Eindhoven Airport

Geluidsnet BV, een dochteronderneming van het ingenieursbureau DGMR, heeft op verzoek van de gemeente Best vier meetposten gestationeerd in Best Zuid. Er staan er twee in het onbewoonde zuidelijke deel van dit grofweg vierkante gebied, en twee in het bewoonde noordelijke deel (een in Batadorp en een in Villawijk/Koekoeksbos). Er is nu een rapportage over de periode februari 2012-febr 2013 en idem 2013-2014. Omdat de meetstations samenwerken, kunnen ze geluiden in redelijke mate onderscheiden naar herkomst: weg, kanaal, spoor, luchtvaart en ongedefinieerd (blaffende honden en zo). In bewoond gebied blijken in praktijk alleen weg en luchtvaart van belang.

Lees verder
25 november 2014

Drukke protestvergadering tegen Eindhoven Airport

Op 17 november 2014 vond in Son en Breugel een protestvergadering tegen de groeiende drukte in de lucht plaats. Ruim honderd mensen kwamen bijeen in buurthuis Braecklant om te luisteren naar de Sonse wethouder Robert Visser, en naar Klaas Kopinga (voorzitter van de Belangenvereniging Omwonenden Welschap BOW), naar Wim Scheffers (voorman van de actiegroep Geen Vluchten Na Elven GVNE), en naar Bernard Gerard (organisatie-verantwoordelijke van het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport). Het idee van de avond kwam uit Son en het grootste deel van de praktische uitwerking ook.

Lees verder
21 november 2014

Petitie Taming Aviation aangeboden

Taming Aviation is een burgerinitiatief uit Oostenrijk, dat een groot aantal organisaties rondom Europese luchthavens verenigd heeft in een petitie aan het Europese parlement. Bedoeling is om de luchtvaart te ' 'temmen' met eisen als geen nachtvluchten, geen heimelijke staatssteun, stillere vliegtuigen etc. Het Europees Parlement heeft hier een vinger in de pap.

Lees verder
16 november 2014

Brabantse belangengroepen tekenen internationale petitie 'Taming aviation'

De Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW), de actiegroep Geen Vluchten Na Elven en het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport (waarin de BOW, BMF, politieke partijen en individuele personen) hebben de internationale petitie Taming Aviation (www.tamingaviation.eu)ondertekend. Deze petitie zal binnenkort worden aangeboden aan het Europees Parlement.

Lees verder
28 augustus 2014

Behandeling Luchthavenbesluit in Tweede Kamer verbetert positie omwonenden​

Actiegroep Geen Vluchten Na Elven (GVNE) heeft op 26 juni samen met de Brabantse Milieu Federatie (BMF) en de Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW) een petitie met ruim 5000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. Inmiddels hebben de gemeenten Best, Bladel, Bergeijk, Eersel, Oirschot, Veldhoven, Valkenswaard en Waalre zich uitgesproken tegen reguliere vluchten na elven en het verstoren van de nachtrust van hun inwoners. Ook deze moties en brieven zijn in een net pakketje aan de Kamer aangeboden.

Lees verder
28 juni 2014

Actiegroep Geen Vluchten Na Elven biedt 5100 handtekeningen aan aan Tweede Kamer

Op donderdag 26 juni 2014 besprak de commissie I&M in het Algemeen Overleg (AO) Luchtvaart een aantal luchtvaartonderwerpen, zoals de toekomst van Schiphol, het al dan niet aanleggen van vlieghaven Lelystad en het Luchthavenbesluit Eindhoven Airport.

Lees verder

Pagina's

U bent hier