h

Geluidsmetingen in Best-Zuid: resultaten na twee jaar

27 februari 2015

Geluidsmetingen in Best-Zuid: resultaten na twee jaar

Foto: SP / Platform 10 Geboden voor Eindhoven Airport

Geluidsnet BV, een dochteronderneming van het ingenieursbureau DGMR, heeft op verzoek van de gemeente Best vier meetposten gestationeerd in Best Zuid. Er staan er twee in het onbewoonde zuidelijke deel van dit grofweg vierkante gebied, en twee in het bewoonde noordelijke deel (een in Batadorp en een in Villawijk/Koekoeksbos). Er is nu een rapportage over de periode februari 2012-febr 2013 en idem 2013-2014. Omdat de meetstations samenwerken, kunnen ze geluiden in redelijke mate onderscheiden naar herkomst: weg, kanaal, spoor, luchtvaart en ongedefinieerd (blaffende honden en zo). In bewoond gebied blijken in praktijk alleen weg en luchtvaart van belang.

Wegverkeerslawaai
In een jaar tijd is er aan het wegverkeerslawaai nauwelijks iets veranderd. Batadorp zit op 53 dB Lden, gemiddeld over twee jaar, en Villawijk op 51 dB Lden. Het rapport zegt dat je kunt zien dat er vanaf juli 2014 stil asfalt op de Eindhovense weg ligt. In het gemiddelde komt dat nog niet tot uiting.

De Voorkeursgrenswaarde in de oude Wet Geluidshinder (die hier van toepassing is) is 48 dB Lden. Die wet kent echter diverse mogelijkheden tot gelegaliseerde overschrijding tot nog hogere waarden, hoewel waarden iets boven de 50 al 4% van de mensen ernstig hindert.

Vliegtuiglawaai
In een jaar tijd blijkt het aantal vliegtuigen grofweg een factor anderhalf gestegen, zowel overdag als ’s avonds. Als er verder niets verandert, is dat goed voor ca 1,8 dB(A) meer. 

De metingen van Geluidsnet laten in bewoond gebied overdag een wat grotere toename zien (2,6 in Batadorp en 2,8 in Villawijk), en ’s avonds een wat kleinere (0,7 in Batadorp en 1,3 in Villawijk). In het onbewoonde gebied is de toename forser.

Omdat de metingen redelijk zijn maar niet perfect, moet men niet al te stellig conclusies trekken. Het lijkt er op dat de piloten iets preciezer vliegen boven Best-Zuid.

Rekent men de waarden om in Lden, dan neemt de geluidsbelasting door vliegtuigen in Batadorp toe van 42 naar 44 dB Lden, en in Villawijk van 48 naar 50 dB Lden.

Omdat Eindhoven een militair vliegveld is, gebruikt men hier nog de oude Kosteneenheden (Ke). De omrekening van Lden naar Ke is een bekend discussiepunt. Er is een realistische en een vliegveldvriendelijke variant in omloop, en de laatste staat het dubbele aantal vliegtuigen toe. Daardoor krijgt de rekenexercitie een politieke lading. Geluidsnet waagt zich niet in dit mijnenveld.

Als men uitgaat van de metingen van Muchall, stijgt het aantal Ke in Villawijk van 22 naar 25 Ke en in Batadorp van 10 naar 14 Ke.

Dit soort getallen leidt tot een zeker percentage ernstige hinder, met name in Villawijk. Er zijn een paar verschillende officiële dosis-effectrelaties in omloop, die bij 50dB Lden uitkomsten geven van 5 tot 15% ernstige hinder (en bij 48 dB Lden van 4 tot 12%). Echter, uit het GGD-onderzoek blijkt dat de moderne mens zich meer gehinderd voelt dan de officiële regels voorschrijven. 

Een verstandige samenvatting is dat in Villawijk/Koekoeksbos de ernstige hinder van het vliegveld een serieus probleem is dat zeker niet te verwaarlozen is. Alleen, de bewoners hebben juridisch geen poot om op te staan want de regelgeving in de luchtvaart geeft geen maxima aan. De enige beperking is dat het gebied binnen de 35 Ke-contour op dit moment niet groter mag zijn dan 6,0 km2, en daar wil het vliegveld 10 a 11 van maken. Reden temeer om actie te ondernemen.

Foto: RIVM / RIVM

(Data van het RIVM)

Wat losse feiten

  • Een Airbus 320 blijkt 3dB stiller dan een Boeing 737
  • De F16’s op 28 nov 2012 zaten 20dB hoger dan burgervliegtuigen
  • De evenementen op Aquabest blijken goed te meten
  • De windrichting heeft zichtbaar invloed. De windroos wijst naar de dichtstbijzijnde snelweg
  • Er zit heel veel spreiding in het geluid van vliegtuigen en treinen. De ene trein of vliegtuig kan makkelijk 10 dB boven of onder het gemiddelde zitten.

Reactie toevoegen

U bent hier