h

Drukke protestvergadering tegen Eindhoven Airport

25 november 2014

Drukke protestvergadering tegen Eindhoven Airport

Op 17 november 2014 vond in Son en Breugel een protestvergadering tegen de groeiende drukte in de lucht plaats. Ruim honderd mensen kwamen bijeen in buurthuis Braecklant om te luisteren naar de Sonse wethouder Robert Visser, en naar Klaas Kopinga (voorzitter van de Belangenvereniging Omwonenden Welschap BOW), naar Wim Scheffers (voorman van de actiegroep Geen Vluchten Na Elven GVNE), en naar Bernard Gerard (organisatie-verantwoordelijke van het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport). Het idee van de avond kwam uit Son en het grootste deel van de praktische uitwerking ook.

Wethouder Visser verhaalde over de geschiedenis van het vliegveld vanaf 1986. Het is een militair vliegveld met civiel medegebruik. De militaire transportfunctie is grofweg gelijk gebleven en het civiele gebruik explosief gegroeid van (in 2000) 337.553 passagiers bij 18085 vliegbewegingen via (in 2013) 3.392.916 passagiers bij 24850 vliegbewegingen naar (in 2020) geschat ca 5,5 miljoen passagiers bij 43050 vliegbewegingen (zie bovenste foto)


Visser schetste het krachtenveld rond het vliegveld.

Son en Breugel zat niet in de relevante organisaties COVM en (tot 2008) GLOBE, en is slechts indirect aan de Alderstafel vertegenwoordigd. Maar het Aldersadvies kostte Son wel de mogelijkheid om 3000 huizen te bouwen binnen de nieuwe 20 Ke – contour en de start- en landingsroutes lopen over Son heen. Kortom, Son voelt zich slachtoffer. Visser vond het dan ook ongepast dat Son ook nog eens mee zou moeten betalen aan de tweede tranche van het GGD-onderzoek en aan de nieuwe ontsluiting van Eindhoven Airport.

Visser was er vooralsnog niet van overtuigd dat er na de eerste fase van de ontwikkeling van het vliegveld een tweede groeifase moest volgen. Hij wilde eerst de evaluatie wel eens zien.

Klaas Kopinga is voorzitter van de BOW met 1200 betalende leden. Ook Kopinga besteedde aandacht aan de historie, met andere accenten, zoals bijvoorbeeld de Regionale Overeenkomst van 2000 en daarna 2003. Die zou in 2014 aflopen, maar werd voor die tijd al ingeruild voor extra afspraken, o.a. over de openingstijden. Hij sprak ook over het functioneren van de Alderstafel. Kopinga merkte op dat de bestaande, goed functionerende, boeteregeling op het te laat binnenkomen van civiele vliegtuigen aan de (inmiddels voorbije) Regionale Overeenkomst opgehangen was, en dat er nog geen opvolger gedefinieerd was.

Kopinga toonde zich sceptisch over de zogenaamde "hinderbeperkende maatregelen". Die halen, zoals hij zei, 10% van de hinder af die voor die tijd al verdubbeld is. Het economisch belang van het vliegveld bestaat, maar moet niet overschat worden (en dat gebeurt wel). Het blijkt bijv. dat 70% van de passagiers van buiten de regio komt. Als we niet oppassen, aldus Kopinga, wordt Eindhoven Airport van het afvalputje van Schiphol het stamriool van Schiphol. De lokale overheden zijn daar de belangrijkste verdedigingslinie tegen.

Wim Scheffers is aanvoerder van de actiegroep Geen Vluchten Na Elven (GVNE), een soort “joint venture” van mensen uit het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport en omwonenden van het vliegveld.
Wim vertelde het verhaal dat in deze kolommen al vaker verteld is: geen vluchten na 23 uur, in het weekend niet voor 8 uur, stillere vliegtuigen, een klimboeteregeling.

Bernard Gerard beperkte zich in zijn inleiding tot de vraag: Kan ik zelf iets betekenen?. Ja. Mensen kunnen voor €9 lid worden van de BOW. Verder kunnen ze ondersteuner worden van het Platform de 10 Geboden voor Eindhoven Airport, hetzij via de site, hetzij via presentielijsten in de zaal – waarvan inderdaad druk gebruik gemaakt is. Een schema hoe het samenhangt, met tevens de website-adressen van de deelnemende organisaties. En: hou je eigen gemeenteraad en B&W scherp. Doe bijvoorbeeld mee aan acties, schrijf ingezonden brieven en kijk wat je bij de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen doet.
En, niet te vergeten: meld hinder! Dat kan via de website van Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW) of de Platformsite.

Vragen en opmerkingen kunnen ingebracht worden via bjmgerard@gmail.com

Reactie toevoegen

U bent hier