h

Gemeenteraad Eindhoven besluit Brainport Industries Campus te laten ontwikkelen nabij Eindhoven Airport

21 december 2015

Gemeenteraad Eindhoven besluit Brainport Industries Campus te laten ontwikkelen nabij Eindhoven Airport

Aan het einde van dit jaar worden er vele grote dossiers besproken en besloten in de gemeenteraad. Zo ook die van het Brainport Industries Campus (BIC). De raad heeft besloten om dit campus te laten ontwikkelen in het gebied Landelijk Strijp, nabij Eindhoven Airport. De campus moet een enorme impuls geven aan de hightech maakindustrie, wat moet zorgen voor het aantrekken van bedrijven naar deze regio, het aantrekken van meer werkgelegenheid én het realiseren van evolutie in de technologie die de mensheid kan dienen.

Een aantal ondernemersverenigingen uit de regio zagen de voorgestelde locatie helemaal niet zitten. Volgens hen hebben bestaande bedrijventerreinen, zoals De Run in Veldhoven en De Hurk in Eindhoven, ook de juiste mix van omstandigheden om er een campus te laten floreren. Hoewel er in de raad gestemd moest worden over het eerste cluster (van fase 1) van dit bestemmingsplan, moest er rekening worden gehouden met de algehele ontwikkeling van de campus.

Het College en de SP leek het niet verstandig om de campus te laten ontwikkelen op de benoemde bedrijventerreinen. Ze beschikken namelijk niet direct (en niet op termijn) over het aantal hectare grond wat nodig is. De campus moet uiteindelijk een aantrekkingskracht kennen en een vliegwiel zijn voor de hightech maakindustrie in de regio. Als bedrijven van buiten de regio nu al de neus moeten stoten tegen een tekort aan hectaren en de jaren durende herontwikkeling van een bestaand terrein, dan zal men zich nog wel eens vaker achter de oren krabben. De verdere ontwikkeling van álle 7 de bouwclusters (fase 1 t/m 3) is dan erg ver weg. Daarom kiest de SP ervoor om de campus meer kansen te geven op de voorgestelde locatie.

De SP zou de SP niet zijn als ze er geen voorwaarden aan verbindt. Zo is de SP is blij dat er op het BIC een Campusmanagement wordt gevormd. Dit management zorgt ervoor dat het campus-concept wordt geborgd. Zonder dit management zou het een bedrijventerrein worden zoals we die al zoveel hebben. De SP heeft ervoor gezorgd dat dit management ook gaat zorgen voor de veiligheid van het personeel en de bezoekers op het terrein, doordat ze zich hierop in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio in gaat zetten. Het BIC ligt namelijk op steenworp afstand van het vliegveld. Het is ook mogelijk om bedrijven in de milieucategorie 4.2 te huisvesten. Dit houdt in dat er (milieu-)hinderlijke productie plaats kan vinden. Overlast, rampen en ongelukken dienen door het Campusmanagement zoveel mogelijk te worden voorkomen. Daarom heeft de wethouder in de raadscommissie al toegezegd hier invulling aan te geven.

De door de SP mede ingediende - en door de PvdA opgestelde - motie ‘BIC, als kans voor revitalisering bestaande bedrijventerreinen’, werd breed gedragen. Het BIC zal waarschijnlijk een aantal bedrijven uit andere bedrijventerreinen wegtrekken. Dat is niet iets wat we graag willen. Het meest gunstige scenario is dat alle bedrijven, die zich op het BIC willen vestigen, van buiten de regio komen. Hoe dan ook is de strekking van deze motie om bestaande bedrijventerreinen beter nieuw leven in te blazen, door middel van een ontwikkelingsfonds.

In de komende periode zullen we besluiten moeten nemen over wat we met al onze bedrijventerreinen in de stad aan willen. Wethouder Depla heeft toegezegd om in lijn met de motie een concrete passage in de integrale bedrijventerreinennota op te nemen over het revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen in relatie tot het (regionaal) ontwikkelfonds.

Het begin is gemaakt. Laat de campus maar floreren. De SP zal het nauwgezet blijven volgen.

Reactie toevoegen

U bent hier