h

Woonvisie vastgesteld door gemeenteraad: SP maakt zich hard voor sociale huursector

21 december 2015

Woonvisie vastgesteld door gemeenteraad: SP maakt zich hard voor sociale huursector

Eindhoven kan weer jaren vooruit. De Eindhovense Woonvisie is op 15 december door de gemeenteraad vastgesteld. Dit houdt in dat Eindhoven nu een nieuwe koers heeft waarop we de komende 15 jaar kunnen varen. Deze visie is de basis voor de jaarlijkse prestatieafspraken met de woningcorporaties en de komende bouw- en duurzaamheidsopgaven. Als SP hebben we ons hard gemaakt voor de sociale huursector. Het is bekend dat wachtlijsten bij de woningcorporaties oplopen en dat je door middel van loting vrijwel niet aan de beurt komt. (‘kansrijk huren’ heet dat dan). We pleitten voor een stop op de verkoop van de twee goedkoopste klassen sociale huurwoningen.

Daarnaast zetten we ons in voor energiezuiniger wonen voor tijdelijke huurders. Veel van dit soort woningen worden jarenlang niet gerenoveerd of opgeknapt. Om uiteenlopende redenen laat de sloop/nieuwbouw lang op zich wachten en voeren de corporaties alleen marginale werkzaamheden uit. Deze woningen worden veelal bezet door bewoners met een krappe beurs. Als deze woningen niet meedingen in de energiemaatregelen (‘Bestaande woningvoorraad op gemiddeld energielabel B’), dan blijft de energierekening voor deze mensen ongekend hoog. Ook zij willen natuurlijk een steentje bijdragen aan een beter milieu.

De Woonvisie is een heel mooi document geworden. Huurdersorganisaties, projectontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties, vastgoedbeheerders, particulieren, studenten, onderwijsinstellingen en nog veel meer mensen en partijen hebben deze visie tot stand gebracht. Kortom, een zeer breed gedragen visie.

Omdát het een visie betreft konden we nog geen harde maatregelen concretiseren. In de komende periode zien we de Prestatieafspraken 2016 en het Uitvoeringsprogramma tegemoet. De woningcorporaties zullen, in samenspraak met de huurders en de gemeente, met concrete voorstellen komen.

Bij de raad ligt alles nu onder een vergrootglas, vanwege de nieuwe Huisvestingswet en de nieuwe Woningwet. De vastgestelde Woonvisie geeft een heel goed begin, nu de uitvoering nog.

Reactie toevoegen

U bent hier