h

SP wethouder Jannie Visscher verdient dikke pluim voor plan (ver)bouw Eindhovense scholen

21 december 2015

SP wethouder Jannie Visscher verdient dikke pluim voor plan (ver)bouw Eindhovense scholen

Foto: onbekend

Het voorstel van SP wethouder Jannie Visscher waarme de huisvesting van Eindhovense scholen voor de komende 20 jaar geregeld wordt, werd vanuit de raadszaal met applaus ontvangen. De gemeenteraad stemt unaniem in met het voorstel voor het Integrale Huisvestingsplan van SP-wethouder Jannie Visscher. In dit plan beschrijft Visscher hoe de bouw en verbouw van de Eindhovense scholen in het voortgezet en primair onderwijs de komende 20 jaar aangepakt kan worden. Er is hard aan gewerkt om dit voorstel aan de raad voor te kunnen leggen. Alle partijen zijn Wethouder Visscher daar zeer erkentelijk voor. Visscher oogstte luid applaus vanuit de raad.

Het originele scholen huisvestingsplan zoals dat jaren geleden bedacht is, kan niet meer worden voltooid. Schoolbesturen mogen overheidsbudgetten niet meer zoals eerst aan schoolgebouwen besteden, maar alleen aan het onderwijs. Hierdoor ontstond er een tekort van 80 miljoen euro voor de komende 20 jaar. Het gaat hier om de zogeheten Buma-gelden.

De schoolbesturen, het gemeentebestuur en de gemeenteraad waren het erover eens dat het de inhoud van het originele programma overeind moest blijven. Dat wil zeggen dat de geplande projecten binnen het Integraal Huisvestingsplan (IHP) hoe dan ook moeten plaatsvinden. Na vele gesprekken, debatten en rekenwerk hebben de wethouder en de schoolbesturen van het voortgezet en het primair onderwijs een besluit kunnen nemen. Het besluit is verwoord in het aan de raad voorgelegde plan.

Om alle nieuwbouw en verbouw te kunnen laten plaatsvinden is ervoor gekozen om niet het hele traject van twintig jaar in één keer te besluiten, maar in periodes van vier jaar. Voor deze vier jaar tasten zowel de gemeente als de scholen diep in de buidel. Hoewel het niet makkelijk zal zijn in een periode van financiële krapte, is de SP zeer verheugt dat er geen grote rem zit op de IHP.

Grote verandering kunnen aanvangen. De Frits Philips school kan gebouwd worden, als ook het Stedelijk College. Bij het Joris en Novalis kan eveneens nieuwbouw plaatsvinden. Het Van Maerlant, Joris, Schellens, Eckart, Huygens en Casimir kunnen verbouwd worden. Ook drie scholen in het Primair Onderwijs in de Achtse Barrier en vier andere scholen, elders in de stad, kunnen vooruit.

Vele partijen hebben moties ingediend om de huisvesting en het onderwijs te verbeteren. Zo heeft GroenLinks (mede ondertekend door de SP) een motie ingediend om te komen tot een financieringsplan voor het aanbrengen van zonnepanelen op de daken van de te (ver)bouwen scholen. Het kost de gemeente of de onderwijsinstelling geen voorinvestering, maar het levert grote voordelen op voor het milieu en voor de energielasten. Deze energiebesparing kan zelfs de verdere kosten binnen het IHP dienen. De wethouder gaat hiermee aan de slag.

De PvdA diende een motie in om de schoolbesturen ertoe te bewegen om de (ver)bouw uit te laten voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, via het principe Social Return. De SP vond deze motie zeer sympathiek en ook deze motie werd door de wethouder omarmt.

Het College en de Gemeenteraad zullen nog vaak in gesprek gaan over de onderwijshuisvesting, maar voor nu is één ding zeker: Onderwijswethouder Jannie Visscher verdient een dikke pluim.

Reactie toevoegen

U bent hier