h

Nieuws uit 2010

2 oktober 2010

Zienswijze met betrekking tot de N69

Op dit moment loopt de termijn, waarbinnen eenieder zienswijzen kan indienen op de Nota Reikwijdte en Detailniveau van de N69 (de weg door Valkenswaard en Aalst/Waalre en het landelijke gebied eromheen). Bernard Gerard volgt deze problematiek al zo'n 20 jaar en heeft als adviseur van de Provinciale Staten-fractie van de SP de stukken bijgehouden en de inspraakavonden bezocht. Lees hier zijn mening.

Lees verder
1 oktober 2010

Wat wil de kleine ondernemer?

Om antwoord te krijgen in deze vraag is de Eindhovense SP donderdagmiddag op de Kruisstraat en Woenselse Markt gestart met een korte enquête bij de kleine winkeliers. We willen als SP meer opkomen voor de belangen en problemen van de kleine ondernemer. Daarom proberen we op deze manier een eerste stap te maken.

Lees verder
29 september 2010

Zitting Raad van State over Air Liquide

De Vereniging Werkgroep Natuurbehoud en Milieubeheer (WNM) heeft een Raad van State – beroep aangetekend tegen de nieuwe milieuvergunning van Air Liquide. De WNM is daarbij door vier bewoners gemachtigd. De SP voert deze actie samen met de WNM.

Lees verder
24 september 2010

Homo? Ja natuurlijk!

Op 21 september stemde raadslid Nico Stoevelaar (CDA) tegen een actuele motie van SP, GroenLinks, D66, PvdA en VVD om te proberen Roze Zaterdag in 2013 naar Eindhoven te halen. In de krant geeft hij als reden van zijn tegenstem dat hij homoseksualiteit tegennatuurlijk vindt. Dit standpunt past absoluut niet meer in deze tijd.

Lees verder
24 september 2010

Hoe een burgerinitiatief ten onder ging

Op 21 september vergaderde de raad over het voorstel om het burgerinitiatief Boulevard Zuid niet te honoreren. De toon was gezet: er werd vanuit een negatieve insteek geformuleerd. De SP-fractie, wijs geworden na de behandeling in de commissievergadering, (zie: Burgerinitiatief Boulevard Zuid afgewezen), voelde wel dat het burgerinitiatief geen enkele kans had.

Lees verder
23 september 2010

Kritisch opbouwend oppositie voeren

"We willen deze periode kritisch opbouwend oppositie voeren", aldus een strijdlustige Ans Heesterbeek, fractieleider van de SP in de Eindhovense gemeenteraad. De politica sprak afgelopen woensdag voor een bonte verzameling van nieuwe en minder nieuwe SP-leden tijdens een scholingsbijeenkomst van de partij in het Eindhovense stadhuis.

Lees verder

Pagina's

U bent hier