h

Nieuws uit 2010

17 oktober 2010

Raad van State doet eerste uitspraak over Air Liquide - vergunning

De Raad van State heeft op donderdag 14 oktober 2010 uitspraak gedaan in het verzoek om voorlopige voorziening, gedaan door de WNM en een viertal omwonenden. Deze actie wordt gesteund door de SP. De uitspraak is negatief. Bernard Gerard, een van de woordvoerders bij de Raad van State, geeft zijn reactie.

Lees verder
15 oktober 2010

ZO kranten op weg naar lezer

Deze week zijn we begonnen om in grote delen van Eindhoven het huis en huis blad van de SP, de zogenaamde ZO krant te bezorgen. Het is altijd een heel karwei, maar met hulp van veel van onze leden was de klus weer zo geklaard.

Lees verder
13 oktober 2010

Regionaal Risicoprofiel en de lokale risicokaart

Het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een globale weergave van alle gevaren die de regio bedreigen en hoe daarmee omgegaan kan worden. Het is de basis voor een goede organisatie van brandweer, geneeskundige hulp, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Lees verder
13 oktober 2010

Cameratoezicht voor een veilig gevoel

In de raadscommissie Financiën en Bestuur van 12 oktober werd het cameratoezicht aan de Ouverture in Blixembosch besproken. Op 1 maart werd dat toezicht voor een half jaar ingesteld, dit vanwege ernstige overlast door jongeren.

Lees verder
13 oktober 2010

Algemene beschouwingen

Op 5 oktober was er een bijzondere raadsvergadering waarin de Algemene Beschouwingen van de diverse partijen voorgedragen werden. Dit naar aanleiding van de begroting, die door het college in is gediend. Hieronder staat de tekst, die door Jan van Erp namens de SP werd voorgedragen.

Lees verder
2 oktober 2010

Informatie over Air Liquide voor de Genderbeemd

Op donderdagavond 30 september zijn we in de wijk Genderbeemd een informatiebrief rond gaan brengen. In deze brief staat de stand van zaken rond de Raad van State procedure tegen de nieuwe milieuvergunning van de gemeente Eindhoven voor Air Liquide.

Lees verder

Pagina's

U bent hier