h

Nieuws uit 2010

2 december 2010

Drugsoorlog in Brabant is landelijk probleem

‘De criminele onderwereld mag het niet voor het zeggen krijgen. Georganiseerde misdaad kunnen we alleen goed georganiseerd bestrijden.’ Dat stelt SP-Kamerlid Ronald van Raak in reactie op de golf van geweld in Brabant. Van Raak doet een dringend beroep op minister Opstelten recherchecapaciteit beschikbaar te stellen die de drugsbendes rond Eindhoven en Helmond aan kan pakken.

Lees verder
1 december 2010

Commissie De Wit II

In al het rumoer rondom de PVV kamerleden was er de afgelopen weken maar weinig media aandacht voor het besluit van de Tweede Kamer om de parlementaire enquetecommissie onder leiding van SP-kamerlid Jan de Wit het groene licht te geven.

Lees verder
29 november 2010

Tussenbesluit Grenscorridor N69

Medio november heeft het provinciaal bestuurlijk overleg, bestaande uit 25 partijen, na twaalf uur vergaderen een besluit genomen waarbij van de oorspronkelijke 6 a 8 varianten er nog maar twee zijn overgebleven.

Lees verder
28 november 2010

Grote actiebereidheid in strijd tegen armoede

De ruimte in de Brabanthallen was te klein voor alle deelnemers aan de actie “Wij willen werk, geen armoede”. Ze bleven maar binnenstromen, uit alle hoeken van het land. De SP heeft de handen ineengeslagen met de PvdA, de AbvaKabo-FNV en de CG-raad.

Lees verder
23 november 2010

Trendboxonderzoek naar het vliegen

“Hoeveel procent van de mensen mag ernstig gehinderd worden door een geluidsbron?” vroeg Tweede Kamerlid Van Veldhoven (D66). “Bij een vliegveld mag dat maximaal 54% zijn” antwoordde minister Huizinga van VROM “maar liever 30%”. Bij een industrieterrein is dat 9 respectievelijk 2%.

Lees verder
22 november 2010

Nieuwe ledendag: een warm welkom

Op 20 november vertrokken mijn dochter en ik met de trein naar Den Haag. Ik was ingeloot om deel te nemen aan de introductiedag voor nieuwe leden. Mijn dochter van 14 mocht mee als introducé. Na de dag zijn we met een vol hoofd en tevreden gevoel naar huis gegaan. Trots dat ik lid ben geworden van een partij die in praktijk laat zien waar ze voor staat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier