h

Nieuws uit 2008

31 oktober 2008

Gemeente perkt geluidsoverlast industrieterreinen in

Op 21 oktober 2008 heeft de gemeenteraad het Collegevoorstel 'Beleidskader geluid niet-gezoneerde instellingen' goedgekeurd.

Lees verder
30 oktober 2008

SP-raadslid Bernard Gerard benoemd in Rekenkamercommissie

De Eindhovense Rekenkamercommissie gaat onderzoeken of er waarheid zit in beweringen dat accountant Ernst & Young een belastende passage voor wethouder Mittendorff geschrapt zou hebben uit het rapport over de financiën van het Parktheater en zo ja, welke bedoeling daarachter gezeten zou hebben.

Lees verder
28 oktober 2008

Open Brief van de SP aan het College

Tot onze grote verbazing werden wij geïnformeerd over het stopzetten van de renovatie van huizen in de Nieuwe Erven. “Fortis Vastgoed”, de bank, en de winkeliersvereniging willen de detailhandel opwaarderen en buiten de woningen die gesloopt gaan worden voor de ontwikkeling van “Boulevard Zuid” hebben zij het plan om nog eens 24 woningen op te offeren.

Lees verder
27 oktober 2008

SP-voorstel over integer handelen gesubsidieerde instellingen eindelijk aangenomen

Men zegt wel eens dat politiek een kwestie van lange adem is. Soms klopt dat. Eigenlijk best wel vaak zelfs.

Lees verder
27 oktober 2008

SP stelt vragen over groei en krimp in het SRE-gebied

De Eindhovense SP heeft naar aanleiding van recente publicaties onderzoek gedaan naar en vragen gesteld over de demografische ontwikkelingen in het SRE-gebied en het antwoord van de overheden hierop.

Lees verder
23 oktober 2008

SP-motie niet aangenomen, beleid wel uitgevoerd

Bij de begrotingsbehandeling van 2007 diende SP-er Bernard Gerard een motie in om meer ruimte te maken voor stadsecologie (zie het eerdere artikel daarover). Die motie werd toen doorgeschoven naar de Voorjaarsnota, maar daar was hij toen niet meer terug te vinden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier