h

Nieuws uit 2008

10 december 2008

De onzichtbare vrijwilliger

Wist U dat er hier in Eindhoven naar schatting 55.000 vrijwilligers zijn? En dat is nog een schatting, want misschien zijn er wel meer. Niet iedereen is zichtbaar als vrijwilliger.

Lees verder
10 december 2008

Fietspaden langs Kennedylaan na lang aandringen van SP verbeterd

“Ik heb heel wat fietspaden onder mijn kont gehad in de tijd dat ik bij voetbalclubs buiten Eindhoven moest vlaggen,” aldus Bernard Gerard in de Regioraad, “maar het slechtste stuk fietspad vind ik als ik mijn wijk (Vlokhoven, red) uit fiets. Tot achterin Bergeijk of Bladel kom je niet meer zulke slechte fietspaden tegen.”

Lees verder
9 december 2008

PIT-tige middag bij de SP

Op donderdag 27 november heeft de ouderenwerkgroep van SP Eindhoven het Preventie Informatie Team, afgekort PIT, en de hulpdienst van de SP uitgenodigd voor een inloopmiddag. José Klein Kranenbarg en Ingrid Helsen, twee medewerkers van PIT, hebben op deze middag uitgebreid informatie en voorlichting gegeven over PIT en allerlei vragen beantwoord.

Lees verder
4 december 2008

SP boos op schandalige bezuiniging op de AWBZ

Een bizarre bezuiniging, ondoordacht en met totaal geen idee hoe dit uitpakt voor de mensen waar het om gaat. Dat was het eerste idee van de SP-fractie toen wij ons verdiepten in de discussienotitie over wijzigingen met betrekking tot de Ondersteunende Begeleiding in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

Lees verder
2 december 2008

Laten we met z'n allen alert blijven!

Woensdagavond 26 november werd door de SP Eindhoven een openbare avond georganiseerd over de kredietcrisis in de Raadszaal van het gemeenthuis in Eindhoven. Gastsprekers waren Tweede Kamerlid Farshad Bashir en pensioendeskundige Jan-Francis van Abbe.

Lees verder
23 november 2008

De drie wijzen van Globe

Globe is het Gezamenlijk Luchthaven Omwonenden Beraad Eindhoven. Dat is het overlegorgaan, waarin negen partners overlegden over alles wat met Eindhoven Airport te maken had. Die negen zijn de gemeenten Eindhoven, Best, Veldhoven, Eersel en Oirschot; de provincie; Eindhoven Airport zelf; en de belangenverenigingen BOW (Belangenbehartiging Omwonenden Welschap) en BMF (Brabantse Milieu Federatie).

Lees verder

Pagina's

U bent hier