h

Nieuws van de afdeling

8 december 2005

Vervolgvragen van B.Gerard (SP) over het winkelcentrum Woensel

Bij de kruising Genovevalaan – Winkelcentrum Woensel is op 27 oktober een mevrouw op de fiets doodgereden door een vrachtauto. De mevrouw sloeg, rijdend op de Genovevalaan, rechtsaf het parkeerterrein op en werd toen door de vrachtauto geschept.

Lees verder
8 december 2005

Algemene ledenvergadering SP Eindhoven 28- 11- 2005

Om 19.30 uur is de ruimte aan de Poeijerssrtaat bijna te krap voor de grote belangstelling.
Voorzitter Marijke Kamphorst start met verslag te doen over de activiteiten van de werkgroepen.
Zij meldt dat de SP-fractie een goede reputatie heeft opgebouwd waarbij regelmatig de politieke agenda bepaald wordt door de partij. Steeds meer moties en amendementen halen het. Ook een succes geboekt m.b.t. het minimabeleid: 1 miljoen euro extra.

Lees verder
24 november 2005

De SP start discussie op over toekomst wijkraden en beste systemen van buurtbeheer.

De SP gemeenteraadsfractie wil de beide wijkraden in Acht en Vaartbroek/ Heesterakker, onder dankzegging voor hun functioneren, afschaffen en vervangen door stadsbreed toepasbare vormen van buurtdemocratie.

Lees verder
23 november 2005

SP succesvol bij begrotingsbehandeling

De SP is bij de afgelopen begrotingsbehandeling behoorlijk succesvol geweest. Dat vonden de SP-raadsleden zelf, maar dat vonden ook anderen. Van de zeven begrotingsmoties of amendementen, die de SP ingediend had, zijn er vijf aanvaard. Daarnaast is ook de actuele motie over buslijn 5 aanvaard (die apart bericht).

Lees verder
23 november 2005

SP maakt uitbreiding armoedebeleid mogelijk

De hele gemeenteraad wilde een uitbreiding van het minima- of armoedebeleid, maar men wist dat er niet doorheen te krijgen. Dat kwam omdat alle andere partijen zich bij de afgelopen begrotingsbehandeling fixeerden op de NRE-gelden als dekking. In de NRE-gelden is een incidentele impuls voorzien van 2,0 miljoen in 2006. Omdat het College terecht vond, dat men geen structureel uitgavenpatroon kon aangaan op basis van incidenteel geld, wilde wethouder Kuppens deze impuls vooral een preventie – karakter geven. Dat verplicht immers niet voor de toekomst. Iedereen wilde echter inhoudelijk geld voor minstens een aantal jaren, maar men was met het College overeen gekomen dat de NRE-gelden daarvoor niet de langdurige dekking konden zijn.

Lees verder
23 november 2005

Nelis Kauffeld overleden

Onlangs en onverwacht is Nelis Kauffeld overleden. Hij is 75 jaar oud geworden.
Nelis was in zijn betaalde leven een bekwame metaalbewerker, o.a. bij Philips.
Hij heeft de Eindhovense SP-afdeling op diverse manieren gediend, waaronder een tijd als bestuurslid. Hij heeft zich ingezet voor de verbouwing van het partijhuis, hij heeft jarenlang de verzending van de Tribune georganiseerd en een groot aantal exemplaren in eigen buurt bezorgd. Hij was bovenmatig actief bij het plakken en folderen voor de verkiezingen, en dat terwijl hij zijn handen vol had aan de mantelzorg voor zijn hulpbehoevende vrouw. Tot op het laatst was hij actief voor de ouderenwerkgroep van de SP.
Nelis was een aimabele man met veel gevoel voor humor. Wij zullen hem missen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier