h

Nieuws van de afdeling

18 januari 2006

De SP op de TV

Royaal/TV 10 heeft een persoonlijk portret gemaakt van SP-lijsttrekker B.Gerard. Het is te zien op woensdag 01 februari. De precieze tijden worden nog bekend gemaakt, maar in beginsel op 10 minuten over de meeste uren tussen 11 en 23 uur. De uitzending wordt herhaald op za 04 febr. om 20.10 en zondag 05 febr. om 09.10 uur.

Lees verder
7 januari 2006

Stedenband Bialystok inzetten ten gunste van positie homoseksuelen in Polen

De SP-fractie in de gemeenteraad heeft bij monde van Marijke Kamphorst een motie ingediend, waarin de raad werd opgeroepen de mogelijkheden, die de Eindhovense stedenband met Bialystok biedt, in te zetten om zijn afkeuring uit te spreken over de behandeling van homoseksuelen in Polen

Lees verder
7 januari 2006

SP-motie over buslijn 5 aangenomen!

De SP heeft als afwerking van de actie voor het terugkeren van bushaltes aan de Churchilllaan in de raadsvergadering van 10 november 2005 een actuele motie ingediend:”Lijn 5 moet terug”.
De motie overweegt dat vooral oudere mensen de dupe zijn van het opheffen van buslijnen. Dat schaadt hun deelname aan het sociale leven.

Lees verder
7 januari 2006

Kapvergunningen voor huurders goedkoper

In augustus 2005 heeft SP-raadslid B.Gerard vragen gesteld over de idiote prijsstijging van kapvergunningen (die waren van 2004 op 2005 ca vijf maal zo duur geworden), en over de nog idiotere kloof tussen wat het kostte om een boom in de tuin van een huurwoning en van een koopwoning te slopen. Een huurder was in 2005 159 Euro kwijt en een eigenaar-bewoner 64 Euro. En of dat er toe leidde dat er meer clandestien gekapt werd?

Lees verder
3 januari 2006

SP doet tevredenheidsonderzoek onder cliënten Pluspunt

"Ze doen hun best, maar de mogelijkheden zijn zo beperkt dat ze niets kunnen doen"

De SP heeft een diepgaande interesse in de reïntegratiebedrijven en de gesubsidieerde arbeid. Die interesse gaat terug tot in de vorige raadsperiode, toen de SP het Breuer-instituut onder de loep nam (een instelling voor particuliere arbeidsbemiddeling) en een van zijn producten, de Evenementen-pool. Dat leverde toen een informatief, niet al te positief en breed gewaardeerd rapport op.

Lees verder
8 december 2005

Vervolgonderzoek naar ex-wethouder Pastoor

De nasleep van de affaire-Pastoor leidt tot voor Eindhoven unieke taferelen. Bij ons weten is nog niet eerder vertoond, dat de fractievoorzitters een inventarisatie opmaken van de vele hele en halve geruchten, die over Pastoor in de stad de ronde doen, en dan vervolgens een vooronderzoek starten om uit te zoeken wat er van die geruchten waar is. Voor dat feitenonderzoek wordt een professionele instantie voor forensisch onderzoek ingeschakeld. Half februari zou die klaar moeten zijn. Het eindresultaat kan in theorie uiteenlopen van niks tot aangifte bij het Openbaar Ministerie en/of een raadsenquète. Vooralsnog rust op dit deel van het verhaal geheimhouding. Omdat iedereen recht heeft op een eerlijke behandeling, steunt de SP in dit geval de geheimhouding.
De SP is het eens met deze poging van de Raad om het vertrouwen in de Eindhovense politiek voor een stuk terug te winnen, en dat mag ook geld kosten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier