h

Nieuws van de afdeling

14 juni 2005

TOT STOF ZULT GIJ WEDERKEREN EN OF DE RUIT TROEF IS…..

Stadsdichter Jan van der Pol heeft SP-fractievoorzitter Bernard Gerard de onuitsprekelijke eer vergund om hem in een heus sonnet te vereeuwigen. Het sonnet is te mooi en de aanleiding coor commentaar te belangrijk om te laten schieten.
Het speelde zich af in het Politiek Café SPAM in Grand Café Berlage op 29 mei. Daar was een diskussie gepland tussen Bernard Gerard en Henk Daalder van Beter Bose enerzijds en de veldhovense wethouder, en EVO-voorlichter Kees Buuts anderzijds. Smetsers doet binnen het Dagelijks Bestuur van de SRE verkeer (en is dus verantwoordelijk voor Bose). De EVO is de Eigen Verladers Organisatie, met als achterban de bedrijven die zelf geen vrachtauto’s hebben, maar wel bevrachten. Uiteraard ging het over de nieuwe snelweg door het Dommeldal waar de SP, zoals bekend, een fel tegenstander van is. De gekozen invalshoek is de fijn stof – problematiek, die op dit moment de aanleg van die nieuwe weg onmogelijk maakt.

Lees verder
7 mei 2005

Intercity Best blijft

Eerder aangenomen SP Motie leidt tot actie

Nadat vorig jaar de gemeente raad een motie van de SP aannam tegen de dreigende verdwijning van de intercity naar Breda hebben nu de betroffen gemeenten een brief gekregen van de NS met de garantie dat het benodigde derde perron op tijd wordt gebouwd.

Lees verder
25 april 2005

Tribune raadszaal nog steeds niet toegankelijk

SP pleit vergeefs voor toegankelijkheid publieke tribune raadszaal voor rolstoelers, maar het ITS-symbool is terug.

Lees verder
25 april 2005

Gemeenteraad wil geen debat Europese Grondwet

De Eindhovense SP-afdeling heeft bij motie voorgesteld dat de Eindhovense gemeenteraad in de raadszaal een debat organiseert over de Europese Grondwet. Een meerderheid van Leefbaar Eindhoven, CDA en PvdA heeft dat afgewezen.

Lees verder
20 april 2005

De Bakkerij en de registratie van persoonsgegevens

Op 18 maart 2004 bezocht de politie een aantal coffeeshops, waaronder De Bakkerij, en noteerde daarbij de personalia van de aanwezige bezoekers. Daarover stelde SP raadslid Bernard Gerard op 22 maart 2004 vragen in de gemeenteraad want hij vond het onjuist dat de politie gegevens noteerde van mensen, die zich aan geen enkel strafbaar feit schuldig hadden gemaakt. Ondertussen blijven nog steeds vragen onbeantwoord. Welke redenen ziet het College om welke burgerrechten in welke omstandigheden aan de kant te schuiven?

Lees verder
15 maart 2005

Motie tegen huurexplosie aangenomen

In navolging van een aantal andere gemeenteraden in den lande (zoals Haarlem) heeft ook in de Eindhovense gemeenteraad een meerderheid zich uitgesproken tegen de dreigende huurliberalisering. Dit na een welsprekend verhaal van SP-raadslid Kamphorst.

Lees verder

Pagina's

U bent hier