h

Nieuws van de afdeling

20 april 2005

De Bakkerij en de registratie van persoonsgegevens

Op 18 maart 2004 bezocht de politie een aantal coffeeshops, waaronder De Bakkerij, en noteerde daarbij de personalia van de aanwezige bezoekers. Daarover stelde SP raadslid Bernard Gerard op 22 maart 2004 vragen in de gemeenteraad want hij vond het onjuist dat de politie gegevens noteerde van mensen, die zich aan geen enkel strafbaar feit schuldig hadden gemaakt. Ondertussen blijven nog steeds vragen onbeantwoord. Welke redenen ziet het College om welke burgerrechten in welke omstandigheden aan de kant te schuiven?

Lees verder
15 maart 2005

Motie tegen huurexplosie aangenomen

In navolging van een aantal andere gemeenteraden in den lande (zoals Haarlem) heeft ook in de Eindhovense gemeenteraad een meerderheid zich uitgesproken tegen de dreigende huurliberalisering. Dit na een welsprekend verhaal van SP-raadslid Kamphorst.

Lees verder
19 februari 2005

Jill Oomen kan praten!

Raadsleden en vaste bezoekers keken verrast op toen Leefbaar Eindhoven raadslid Jill Oomen in de laatste raadsvergadering een verhaal voorlas. Ze kan het dus toch! Tot dan toe had Jill Oomen haar dagen in de Raad in diep stilzwijgen doorgebracht. Het enige wapenfeit, waarmee ze tot dan toe de tongen losmaakte, was dat ze met een helicopter trouwde. Er staat ons nog veel moois te wachten.

Lees verder
10 februari 2005

VAN LUMEN VOLUME!: Sakkers viert Carnaval

Het stond in de krant en een boze mevrouw schreef ons er een kwaaie brief over: burger-meester Sakkers had ter gelegenheid van de Carnaval een CD opgenomen en zich als de Veredelde Heer van Lumen Volume in het pak gehesen op gemeentekosten. Dat riep om rollende koppen, vond de mevrouw.

Lees verder
16 januari 2005

Uitreiking Ir. Noordhofprijs aan SP-Lid.

In het Eindhovens Dagblad van 23 october j.l. stond een berichtje over de uitreiking van de Ir Noordhofprijs. Deze prijs is bedoeld om het vakmanschap te promoten en werd voor de vijftiende keer uitgereikt. Een van de drie heren die de prijs in ontvangst mocht nemen is dhr. Joep Meulman (58), tevens lid van de SP, afdeling Eindhoven en dat was voor ons een reden om hem enige vragen te stellen naar zijn bevindingen betreffende dit heuglijke gebeuren. Mieke Batenburg nam een interview af. Lees hier het interview.

Lees verder
2 januari 2005

Motie tegen huurexplosie aangenomen

In navolging van een aantal andere gemeenteraden in den lande heeft ook in de Eindhovense gemeenteraad een meerderheid zich uitgesproken tegen de dreigende huurliberalisering. Dit na een welsprekend verhaal van SP-raadslid Kamphorst.

Lees verder

Pagina's

U bent hier