h

Nieuws uit 2019

12 maart 2019

Goud voor Henk en Teuni

Foto: Jannie Visscher

Al sinds de oprichting van onze partij is Henk van der Wal uit Eindhoven actief lid. Hij heeft aan vele deuren gestaan om mensen uit te nodigen mee te doen met de SP. Ook bekleedde hij allerlei officiële functies zoals afdelingsvoorzitter, regiobestuurder en lid van het dagelijkse bestuur.

Lees verder
10 maart 2019

Informatieavond over jeugdhulpverlening

Dinsdag 26 februari heeft de SP, samen met de PvdA, de jeugdhulpverlening op de politieke agenda gezet. Dit werd tijd: er zijn veel problemen die opgelost moeten worden en we hebben het er bijna niet over. Het ging deze keer specifiek over de jeugdhulpverlening met opname (intramuraal) waar de gemeente gedeelde verantwoordelijkheid voor heeft. De avond was niet gericht op bezuinigingen of naar aanleiding van een transitie, maar op het laten kennismaken met de jongeren waar het om gaat en de problemen waar zij tegenaanlopen.

Lees verder
7 maart 2019

Verbetering en verduurzaming huurwoningen De Geestenberg gewenst

Foto: Gemeente Eindhoven / Foto_raadsinformatie zijdens de Henri van Abbe-stichting (https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/2959237/1/document )

De Eindhovense wijk De Geestenberg is een typische ‘bloemkoolwijk’ van begin jaren ’70. De laagbouw in de wijk bestaat uit 269 huurwoningen, die eigendom zijn van Woonbedrijf, en uit 411 koopwoningen.

Lees verder
21 februari 2019

De raad steunt SP motie: Stop herindiceren Huishoudelijke Hulp.

Al langer staat de huishoudelijke hulp op de agenda. Sinds er resultaatgericht geïndiceerd wordt, krijgen veel mensen nog maar de helft van de hulp. Er worden beschikkingen afgegeven waar niet het aantal uren in staan, maar het resultaat: een schoon en leefbaar huis. Dat dat té vaag is blijkt uit het feit dat er 330 bezwaren ingediend zijn, bezwaren die in veel gevallen veel te lang blijven liggen, soms zelfs langer dan een jaar.

Lees verder
17 februari 2019

Jaarverslag werkzaamheden gemeenteraad

Ieder jaar maakt de gemeenteraad van Eindhoven een jaarverslag van haar werk. Zo ook over het afgelopen jaar. Het volledige jaarverslag is hier te vinden. Hieronder onze kritische bijdrage:
Lees verder
16 februari 2019

Armoededebat Eindhoven van 31 januari 2019

Al jaren is er in Eindhoven een Armoededebat. Op initiatief van Hans-Martin Don en Lenie Scholten, wordt dit ieder jaar georganiseerd door de gemeente Eindhoven. Er worden organisaties van verschillende instellingen uitgenodigd, een keur aan vrijwilligersorganisaties en mensen die iets in hun wijk doen of willen betekenen. 
Lees verder

Pagina's

U bent hier