h

Nieuws uit 2019

30 mei 2019

Dagbehandeling Autisme is gered

Begin februari kwam de SP in contact met ouders van wie de kinderen zorg ontvangen bij “Dagbehandeling Autisme” (DBA). In het ED van 1 april moesten we lezen dat de afdeling voor dagbehandeling zou gaan sluiten. Hans Schocke vertelde in de gemeenteraad het schrijnende verhaal over zijn zoon, die gebruik maakt van de dagbehandeling. ‘Niet iedereen kan meedoen in onze maatschappij’ zo vertelt hij ons. DBA krijgt van de wethouder veel minder geld dan nodig is. Het gevolg is dat zij haar deuren al met ingang van het volgende schooljaar zou moeten sluiten. Dat betekent dat de kans dat zijn zoon een diploma kan halen en een geschikte plek kan vinden in de maatschappij wel heel erg klein wordt.

Lees verder
30 mei 2019

SP STEUNT ACTIES VOOR EEN RECHTVAARDIG PENSIOEN

Foto: Jannie Visscher

Dinsdag 28 en woensdag 29 mei jongstleden  kwamen tienduizenden mensen op de been om te strijden voor een rechtvaardig pensioen. De SP steunt deze strijd van harte en werkt hierin samen met de vakbonden, PvdA en GroenLinks.
Dit zijn de eisen van de vakbonden:
1] Bevries de AOW-leeftijd en schrap de boete op eerder stoppen met werken. (De SP streeft naar 65    maar nu bevriezen op 66 jaar kan een goede eerste stap zijn).
2] Indexatie van pensioenen.
3] Een pensioen voor iedereen, dus ook voor zzp’ers, zelfstandigen of uitzendkrachten.

Lees verder
21 mei 2019

Verkiezingscampagne!

Foto: Jannie Visscher
Lees verder
19 mei 2019

Kies voor een nuchtere samenwerking in Europa

Het geluid van de SP over Europa klinkt anders dan dat van andere partijen. De strijd lijkt te gaan tussen “Eurofielen” die alleen maar meer macht aan Brussel willen geven en nationalisten die de Europese samenwerking de rug willen toekeren. Wij denken dat deze tegengestelde visies allebei onverstandig zijn en een gevaar vormen voor de vrede, veiligheid en vooruitgang waar de EU ooit voor bedoeld was. De SP kiest voor een alternatief: een nuchtere samenwerking. Een EU waarin de belangen van mensen, dieren en het milieu weer voorop staan.

Lees verder
16 mei 2019

Politieke aktie door meldingen bij Meldpunt zorg

Half februari zijn we gestart met het meldpunt zorg, om problemen in de zorg in kaart te brengen én om er iets aan te doen. Ondertussen hebben we het behoorlijk druk, met name telefonisch en via mail weten mensen ons te vinden. Er is op dit moment een 40-tal meldingen binnengekomen.

Lees verder
12 mei 2019

Toekomst Eindhoven Airport

Foto: Jannie Visscher
Al vele jaren voert de SP actie tegen de overlast van het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport. Maar het motto van het vliegveld bleef alsmaar “groei, groei, groei!”. Daarom zijn wij blij verrast met het advies dat Pieter van Geel aan de verantwoordelijke minister uitbracht. In dat advies staat groei niet langer voorop maar het voorkomen van overlast.
Lees verder

Pagina's

U bent hier