h

Toekomst Eindhoven Airport

12 mei 2019

Toekomst Eindhoven Airport

Foto: Jannie Visscher
Al vele jaren voert de SP actie tegen de overlast van het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport. Maar het motto van het vliegveld bleef alsmaar “groei, groei, groei!”. Daarom zijn wij blij verrast met het advies dat Pieter van Geel aan de verantwoordelijke minister uitbracht. In dat advies staat groei niet langer voorop maar het voorkomen van overlast.
 
De opwarming van de aarde bedreigt onze toekomst en die van de mensen na ons. Daarom zijn er wereldwijde afspraken gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming te beperken. Dit lukt alleen wanneer we de uitstoot van broeikasgassen flink terugdringen. Tegelijkertijd moeten we meer duurzame energie produceren. Te gek voor woorden is dat de luchtvaart zich niet aan de CO2-doelstellingen van Parijs hoeft te houden. Op kerosine hoort, net als dat op andere brandstoffen het geval is, belasting geheven te worden. Geen wonder dat de luchtvaart groeit als kool! Kijk op een heldere dag maar eens omhoog en zie hoe de hemel meer en meer wordt getekend door vliegtuigstrepen!
 
Zoals gezegd voert de SP in Eindhoven en omgeving al lange tijd samen met veel andere mensen en organisaties in onze regio actie tegen de overlast van vliegverkeer. We zijn dan ook blij dat het advies van verkenner Van Geel zegt dat “groei” van het vliegveld niet langer voorop moet staan. Van Geel zet het voorkomen van toenemende overlast op nummer 1]. Belangrijk vindt de SP dat ook “structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen” een van de vijf speerpunten in het advies is.
 
We waarschuwen er wel voor om geen al te hooggespannen verwachtingen te hebben van nieuwe, schonere vliegtuigen. Het effect hiervan zal tijd kosten. Daarom blijft ons motto: “Stop de groei van de luchtvaart”.
 
In het belang van onze inwoners en een leefbare toekomst roepen we de minister dringend op het advies van Van Geel heel serieus te nemen.
 
Wie meer wil weten over dit onderwerp kan terecht op de website van het “Beraad Vlieghinder Moet Minder” www.bvm2.nl waar ons eigen voormalig raadslid Bernard Gerard een hele actieve rol speelt.
 
Jannie Visscher, woordvoerder fractie SP, mailadres j.visscher@eindhoven.nl
 

U bent hier