h

Politieke aktie door meldingen bij Meldpunt zorg

16 mei 2019

Politieke aktie door meldingen bij Meldpunt zorg

Half februari zijn we gestart met het meldpunt zorg, om problemen in de zorg in kaart te brengen én om er iets aan te doen. Ondertussen hebben we het behoorlijk druk, met name telefonisch en via mail weten mensen ons te vinden. Er is op dit moment een 40-tal meldingen binnengekomen.

 

De signalen.

We horen veel klachten over het funktioneren van WIJ Eindhoven en het Servicebureau. WIJ Eindhoven doet het keukentafelgesprek. Als blijkt dat er een vraag is naar specialistische zorg wordt het Servicebureau ingeschakeld en zij geven een beschikking voor zorg af. De bedoeling is dat beide organisaties dat binnen 3 a 4 weken afhandelen; bij elkaar dus maximaal 8 weken. Dat ís al behoorlijk lang wachten, je zal maar echt hulp nodig hebben.

Er zijn meldingen dat bij beide organisaties veel langere wachttijden zijn, 3 tot 6 maanden horen we terug. Mensen komen daardoor in de knoei; hun zorg wordt niet op tijd verlengd waardoor mensen in onzekerheid zitten of hun hulp nog wel kan doorgaan.  Sommigen krijgen zelfs een tijd geen hulp. Goed dat het Meldpunt er is, anders zouden we dit niet weten. Doordat we dit horen, kunnen we ook kritische vragen stellen aan de wethouder over dit onderwerp. Dat hebben we dinsdag 7 mei in de Commissie Sociaal Domein gedaan.

SP standpunt

De SP vindt het een slechte zaak dat mensen de dupe zijn van de problemen die bij de gemeente spelen. Wij zijn vanaf het begin negatief geweest over het invoeren van het servicebureau. Het servicebureau is ingevoerd zodat indicaties voor zorg kwalitatief beter zouden worden afgegeven. Voorheen werd dit uitgevoerd door de generalisten van WIJ Eindhoven. Wij zagen vooral een extra bureaucratische laag ten koste van mensen die hulp nodig hebben. Bovendien maken we ons zorgen om extra kosten en wachttijden. Het systeem is met de komst van het servicebureau groter geworden, in plaats van een kwalitatief beter.

 

Vragen aan de wethouder

Hoe komt het dat het servicebureau haar taak niet goed aankan? Heeft de wethouder inzicht in wat er anders loopt dan vooraf was verwacht?
Gaat u maatregelen nemen zodat het servicebureau beter kan functioneren? Zo ja, welke. Zo nee; waarom niet?
Waar kunnen mensen nu terecht als zij direct passende zorg nodig hebben en niet drie maanden kunnen wachten? Welke acute oplossing biedt het college voor hen?

Antwoorden.

De wethouder (Renate Richters, GroenLinks) gaf aan dat er bij het servicebureau in het begin nog te weinig mensen werkten. Momenteel is er voldoende personeel, ze gaan de achterstanden wegwerken, en de toekomst ziet ze positief in. Als mensen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben en ze komen er met WIJ Eindhoven niet uit, kunnen mensen ook direct contact opnemen met het servicebureau, via telefoonnummer 14040.

 

Op zich is dit een prachtig verhaal, en we zouden graag zien dat dit ook realiteit gaat worden. Wij hebben aangegeven dat we nog steeds schrijnende situaties zien en mensen erg lang moeten wachten op hulp. Op incidentele signalen kan de wethouder niet reageren geeft ze steeds aan, en ze ziet nu nog geen reden om haar beleid te wijzigen.

 

Toekomst.

U zult begrijpen dat we het funktioneren van WIJ Eindhoven én van het servicebureau kritisch blijven volgen. En we hopen van harte dat de mensen de weg naar ons Meldpunt weten te vinden. Uiteraard óók met andere signalen!

 

Melding doen?

Op vrijdag zitten we op het partijhuis tussen 11.30 en 14uur. Verder zijn we bereikbaar per mail: eindhoven.sp.nl, telefonisch op 040-2816097 of via de knop op deze site. Alle meldingen worden gebundeld en anoniem op het eind van het jaar aan de wethouder aangeboden.

 

U bent hier