h

Nieuws uit 2019

11 oktober 2019

Scholing Actievoeren op z’n SP’s

Foto: SP

10 oktober 2019, Sinds 3 jaar bestaat er een nieuwe SP-scholingsmodule ‘Actiekids’, dat de ruime ervaring van de SP met het samenbrengen en steunen van mensen in wijken en buurten bundelt. Onder de leiding van Marij Feddema werd deze voor de eerste keer ook in Eindhoven gegeven en door deelnemers enthousiast ontvangen.

Lees verder
7 oktober 2019

Nog langer uitstel huishoudelijke hulp

Foto: SP

Na de uitspraak door de rechter in augustus dat de huishoudelijke hulp in Eindhoven niet voldoet aan de wet, sprak de gemeenteraad vorige week over hoe het nu verder moet. Veel partijen hadden kritiek op de gang van zaken en zelfs de VVD zei over de enorme vertraging bij de afhandeling van bezwaren “dat dit nooit meer mag gebeuren”. Maar helaas lieten de meeste fracties het bij woorden en bleven daden achterwege. Want toen de SP een motie indiende waarin de manier waarop burgemeester en wethouders de huishoudelijke ondersteuning hebben aangepakt wordt afgekeurd, werd deze alleen gesteund door het Ouderen Appel Eindhoven, DENK, M. A. Schreurs en D66. Alle andere partijen stemden tegen.

Lees verder
29 september 2019

Cultuur is voor iedereen

Op 24 september discussieerde de gemeenteraad over cultuur. Op de agenda stonden de “Cultuurscan 2019” en de “Concept Cultuurbrief 2021-2024”. De SP vroeg om concrete acties om cultuur toegankelijk te maken voor alle Eindhovenaren en zette grote vraagtekens bij een nieuw “Designmuseum” als dat onze gemeente jarenlang geld gaat kosten.  

Lees verder
27 september 2019

Inspraakavond Huishoudelijke hulp

Foto: SP

Al eerder verscheen hier op de site een stuk over de uitspraken die de rechter deed inzake de huishoudelijke hulp in Eindhoven. De gemeente is door de rechter flink op de vingers getikt en moet de bezwaarmakers tegemoet komen. Een groep van 4500 mensen heeft huishoudelijke hulp en maakte geen bezwaar. Het lijkt de SP zeer waarschijnlijk dat er ook bij deze groep mensen fouten zijn gemaakt en dat hier mensen bij zijn die te weinig hulp krijgen. Het is nu aan de gemeenteraad om te beslissen of ook deze mensen extra hulp kunnen krijgen. Juridisch zijn ze immers te laat; dan had er bezwaar gemaakt moeten worden. Ter voorbereiding op deze beslissing was er dinsdag 24 september een inspraakavond over dit onderwerp in de Gemeenteraad.

Lees verder
26 september 2019

SP: VESTDIJK ONVEILIG VOOR VERKEERSDEELNEMERS

Foto: Dagmar Mous

Schouw Vestdijk – Ten Hagestraat 12 september 2019

Lees verder
26 september 2019

Onderzoek verkeersveiligheid/verkeersmogelijkheden Kruisstraat Oktober 2019

Foto: Dagmar Mous

De verkeersveiligheid in de Kruisstraat is een terugkerend onderwerp van gesprek. In het buurtcontract 2017 is afgesproken om extra aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid in het winkelgebied van de Kruisstraat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier