h

Nieuws uit 2012

8 november 2012

Motie van treurnis gesteund door SP en CDA

Tijdens de begrotingsbehandeling op dinsdag 6 november heeft de SP een motie van treurnis ingediend in verband met het proces rond sportpark ’t Schoot, in Drents Dorp in Strijp.

Lees verder
8 november 2012

SP amendement gehandicaptenparkeerkaart aangenomen

Tijdens de begrotingsbehandeling van dinsdag 6 november werd het nog even spannend, maar uiteindelijk is het SP amendement voor verlaging van de kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart met een ruime meerderheid aangenomen.

Lees verder
7 november 2012

Inloopavond bestemmingsplan binnenstad

Op dinsdagavond 6 november werd er, in de Openbare Bibliotheek Eindhoven (De Witte Dame), een inloopavond georganiseerd om het bestemmingsplan van de binnenstad toe te lichten. Marcel Lathouwers ging er namens de SP naartoe om in te zien hoe het plan ervoor staat en om te zien hoe de processen rondom inspraak verlopen. Een aangenaam onderdeel was de presentatie van de rijke cultuurhistorie van de oude stad Eindhoven.

Lees verder
2 november 2012

Kosten gehandicaptenparkeerkaart onaanvaardbaar hoog

In 2013 zullen de kosten voor mensen die een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart aanvragen en de mensen die al een kaart hebben en in aanmerking komen voor een herkeuring, onaanvaardbaar hoog worden.

Lees verder
1 november 2012

Wethouder Schreurs neemt haar verlies

Op dinsdag 30 oktober vergaderde de commissie Cultuur over het voorstel van het college onder de naam: Transitie bibliotheekwerk. Hiermee wilde wethouder Schreurs een voorschot nemen op de definitieve besluitvorming voor de bezuinigingen op de bibliotheek, voor wie het nog niet weet: de subsidie wil het college halveren van zes naar drie miljoen…

Lees verder
1 november 2012

Het gaat beter in het Amandelpark

Op 29 september is een groep SP-ers opnieuw gaan buurten bij de bewoners en wandelaars in het Amandelpark. We wilden weten of de overlast door hangjongeren echt voorbij is. In 2010 was er namelijk veel overlast van hangjongeren. Toen is er actie ondernomen door gemeente en politie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier