h

Nieuws uit 2018

4 juni 2018

Eindhovense SP houdt avond over verduurzaming bestaande woningbouw

Op donderdag 17 mei hield SP Eindhoven een informatieavond over de verduurzaming van bestaande woningbouw in buurthuis 't Bellefort in Strijp. Sprekers waren Bernard Gerard over de energiebalans van Noord-Brabant en Eindhoven, Jaap van Leeuwen, consulent energiebesparing van de Woonbond, Luc Reusken, manager vastgoed van Woonstichting Thuis en Paulus Jansen, (ex)SP-wethouder in Utrecht met o.a. wonen in zijn portefeuille.

Lees verder
1 juni 2018

Dagmar maakt kennis met het thema Veiligheid

De gemeente Eindhoven organiseert introductieavonden met verschillende thema’s voor nieuwe raads- en commissieleden. Vandaag was ik (Dagmar Mous) aanwezig bij de introductieavond met het thema Veiligheid. Tijdens deze avond werd uiteengezet dat Veiligheid een domein dat vanuit verschillende instanties wordt gestuurd. Onze minister van Justitie en Veiligheid wordt door het Parlement aan het werk gezet. Het OM geeft op haar plaats weer leiding aan de Politie voor strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Het OM is dus een van de opdrachtgevers van de Politie. De tweede opdrachtgever is de burgemeester. De burgemeester heeft de leiding over onze stad en dus ook over de openbare orde en veiligheid. De burgemeester wordt op zijn plaats gevoed door het Beleidskader Veiligheid (vastgelegd januari 2018) en de prioriteiten die daarin zijn vastgesteld. Het Beleidskader Veiligheid is vastgesteld door de gemeenteraad en geeft daarmee een soort van werkopdracht aan de burgemeester. Wat op deze avond vooral ter sprake kwam is dat politiecapaciteit helaas niet onbeperkt is. Er blijft altijd meer aanbod dan dat er weggewerkt kan worden. Dit houdt in dat er keuzes gemaakt moeten worden. Die keuzes zijn niet altijd makkelijk en de mensen die daarvan iets mogen vinden zijn het ook niet altijd met elkaar eens. Echter dit feit accepteren is geen optie; we zullen moeten blijven lobbyen bij de centrale overheid voor meer capaciteit.

Lees verder
1 juni 2018

Op weg naar de Omgevingswet

Foto: Dagmar Mous

Op 31 mei was ik, Dagmar Mous, aanwezig bij de Wetgevingsupdate Omgevingswet die werd georganiseerd door De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Op 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. De wet treedt in 2021 in werking en er is €90 miljoen beschikbaar gemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet met het bijbehorend digitaal stelsel. De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel gaat veranderen voor iedereen.

Lees verder
30 mei 2018

Geen tweedeling in Eindhoven!

Foto: Jannie Visscher / CDA folder verkiezingen 2018

Op 29 mei werd het coalitieakkoord van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA besproken in de gemeenteraad. Murat Memis voerde het woord namens de SP. Hij begon met te zeggen dat de SP het heel belangrijk vindt dat het nieuwe gemeentebestuur z'n best gaat doen om de tweedeling in de samenleving een halt toe te roepen.

Lees verder
25 mei 2018

SP zoekt ervaringen met de huishoudelijke hulp

Al een tijdje lees ik met verbazing berichten in de krant.  Sinds 1 januari mogen de huishoudelijke hulpen van Zuidzorg nog maar gemiddeld 1,5 uur hulp geven per cliënt. Dit word naar cliënten toe niet verteld, de hulpen moeten zelf maar regelen met hun cliënten hoe ze dat uitvoeren. Van cliënten hoor ik dat de huishoudelijke hulp zegt; nee de koelkast maak ik niet schoon, ik moet door naar de volgende, die zit al te wachten.

Lees verder
24 mei 2018

Coalitieakkoord Eindhoven

Donderdagavond 24 mei hebben VVD, GroenLinks, PvdA en CDA hun coalitieakkoord gepresenteerd. Hierin staat beschreven welke plannen deze vier partijen hebben met onze stad. We hebben hiervan een korte presentatie gehad in het stadhuis. Nu gaan we het eerst goed doorlezen en zondagmiddag komen we met alle mensen van de SP-fractie bij elkaar om het coalitieakkoord te bespreken. Maandagavond in de fractievergadering bepalen we wat onze reactie zal zijn en dinsdagavond in de raadsvergadering gaat onze fractievoorzitter Murat dit inbrengen in het debat dat speciaal over het coalitieakkoord gaat. Voor wie het zelf wil lezen is hier de link: 

Lees verder

Pagina's

U bent hier