h

Geen tweedeling in Eindhoven!

30 mei 2018

Geen tweedeling in Eindhoven!

Foto: Jannie Visscher / CDA folder verkiezingen 2018

Op 29 mei werd het coalitieakkoord van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA besproken in de gemeenteraad. Murat Memis voerde het woord namens de SP. Hij begon met te zeggen dat de SP het heel belangrijk vindt dat het nieuwe gemeentebestuur z'n best gaat doen om de tweedeling in de samenleving een halt toe te roepen.

De SP ziet het als topprioriteit voor het stadsbestuur om er alles aan te doen de verschillen in levenskansen tussen mensen kleiner te maken. De ondertitel in het coalitieakkoord "Zuinig op elkaar, op de stad en op de toekomst" spreekt ons zeer aan" zijn woorden van Murat. MAAR de SP heeft toch tegen het coalitieakkoord gestemd omdat de coalitie de komende jaren 20 miljoen euro wil besparen op de kosten voor zorg & ondersteuning en ons niet gerust kon stellen dat dit niet zal leiden tot lange wachtlijsten. De SP wil dat iedereen die zorg nodig heeft ook op tijd de goede zorg krijgt. Dat kon de coalitie ons niet toezeggen.

De SP pleitte verder voor het bouwen van voldoende woningen in de sociale huursector, ook in het goedkoopste segment. Blij is de SP met het in stand blijven van de armoede-regelingen in Eindhoven. Inclusief de regeling "gratis vervoer voor de minima". Dat is althans wat het nieuwe college van plan is.
De coalitie gaat de Onroerend Zaak Belasting (OZB) verhogen oa om de hoge zorgkosten te kunnen betalen. De SP herinnerde de VVD en het CDA er aan dat zij tijdens de verkiezingscampagne KEIHARD hebben beweerd dit niet te zullen doen. Nu doen ze het toch. Dit vindt de SP geen goede beurt.
In het bijgevoegde document vind je het hele betoog dat Murat heeft gehouden.

Na de bespreking van het coalitieakkoord werden zes wethouders geïnstalleerd. Hiermee kwam een einde aan het wethouderschap van onze SP-vrienden Jannie Visscher en Jakob Wedemeijer. Jannie gaat zich in Eindhoven in de gemeenteraad inzetten voor de idealen van de SP. Jakob Wedemeijer is voorgedragen als stadsdeelwethouder voor de SP in Amsterdam Zuid-Oost.

Reactie toevoegen

U bent hier