h

Nieuws van de afdeling

10 december 2018

Dankzij SP: ook in 2019 gratis met de bus voor mensen met een minimuminkomen

De afgelopen jaren konden mensen met een minimuminkomen in Eindhoven gratis met de bus. De SP vindt dat heel belangrijk omdat vervoer een basisvoorwaarde is om mee te kunnen doen in de samenleving. We waren afgelopen zomer dan ook blij om in  het coalitieakkoord van PvdA, GroenLinks, CDA en VVD te lezen dat het college ging “zoeken naar middelen om het gratis openbaar vervoer voor minima in stand te houden”.

Lees verder
9 december 2018

Enquête WIJ Eindhoven

Foto: Sylvie van Dijk

Nee, wij zijn geen mooi-weer-socialisten! Afgelopen zaterdag stonden we met een aantal leden van de werkgroep Zorg bij Winkelcentrum Woensel. In de stromende regen, maar gelukkig is het daar overdekt.

Lees verder
8 december 2018

Luchtvaartdebat in de Tweede Kamer

Foto: Foto 1: van links naar rechts: Hero Sersefi, SP-kamerlid Cem Lacin, Erwin van der Ham, Henk van der Wal, Jannie Visscher en Dirk

Op 5 december reisden we met vier SP-ers van onze afdeling naar de Tweede Kamer. Daar volgden we vanaf de publieke tribune het luchtvaartdebat. Op dezelfde dag werd ook bekend dat in ons land de CO2-uitstoot het afgelopen jaar niet is afgenomen, maar is gegroeid! Hiermee wordt duidelijk dat de klimaatdoelen van Parijs door Nederland niet gehaald worden en dat de huidige maatregelen niet voldoende zijn voor een leefbare toekomst. Heel merkwaardig is hierbij dat de luchtvaart niet is gehouden aan de klimaatdoelen van Parijs en dat er ook geen belasting wordt geheven binnen de luchtvaart.

Lees verder
5 december 2018

Lagere indicatie in 2019? Bezwaar maken is zinvol!

Indien de beschikking nog doorloopt mag juridisch niet zomaar minder hulp gegeven worden. Ook een PGB mag niet zomaar verlaagd worden binnen een lopende beschikking. De gemeente Eindhoven doet dat toch. Wie bezwaar maakt krijgt zijn recht, wie dat niet doet, voorlopig nog niet.

Lees verder
4 december 2018

Verkoop van huurhuizen is een slecht plan

De VVD in Eindhoven wil zich meer gaan bemoeien met het woningmarktbeleid in de stad, zo lezen wij in het ED van 28 november. De VVD-plannen zijn echter in de praktijk van vandaag onrealistisch en onuitvoerbaar.

Lees verder
30 november 2018

Met de SP naar het luchtvaartdebat in de Tweede Kamer op woensdag 5 december

Woensdag 5 december is in de Tweede Kamer een “Algemeen Overleg” over de luchtvaart. Op de agenda staat ook hoe de discussie gevoerd gaat worden over de toekomst van Eindhoven Airport.

Lees verder

Pagina's

U bent hier