h

Nieuws uit 2017

5 september 2017

Murat Memis lijsttrekker SP Eindhoven

Foto: SP

2 september 2017, tijdens de algemene ledenvergadering van de SP Eindhoven is Murat Memis met overgrote meerderheid van stemmen gekozen als lijsttrekker. Hij gaat de kar trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.  Murat gaat nu als lid van de kandidatencommissie aan de slag om een complete lijst te maken. Er hebben zich al een aantal goede kandidaten gemeld. Natuurlijk kunnen SP leden zich nog altijd aanmelden als kandidaat voor het raadslidmaatschap.

Lees verder
15 juli 2017

D66, PvdA en VVD zetten rem op bestrijding geluidsoverlast.

Op 11 juli 2017 stond een geluidsmaatregel van het college van burgemeester en wethouders ter discussie in de Raad. SP wethouder Jakob Wedemeijer had een voorstel om het geluidsoverlast te beperken van feesten op het eigen terrein van de horeca ondernemer. Het aantal feestjes moest terug van 5 naar 1 per onderneming per jaar.
Het bleek dat dergelijk feesten met enige regelmaat tot veel klachten leidden van omwonenden. Dat had zeker ook te maken met het feit dat er geen maximumnorm was vastgesteld waardoor het geluid vaak zeer hard kan zijn.
VVD, D66 en PvdA vonden het te snel gaan en wilden niet op dit moment de beperking nog niet in voeren. Er is nu afgesproken dat de regeling voorlopig nog niet wordt ingevoerd tot een maand na behandeling in de commissie van de gemeenteraad.
De SP vindt het jammer dat we hier niet kunnen doorpakken om de omwonenden te beschermen. Wij zullen doorgaan om de geluidsoverlast te aan te blijven pakken. 

Lees verder
12 juli 2017

Bijdrage SP voor Jaarrekening 2016

Foto: SP

Op dinsdag 11 juli gaf fractievoorzitter Murat Memis een terugblik op de afgelopen jaren zoals de SP dit ervaart. Hieronder de terugblik.

Lees verder
8 juli 2017

Murat Memis Lijsttrekker SP-Eindhoven

Foto: SP

Het afdelingsbestuur van de SP afdeling Eindhoven heeft unaniem besloten Murat Memis als lijsttrekker voor te dragen, voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De SP leden zullen hierover stemmen tijdens de algemene ledenvergadering op 2 september.

Lees verder
2 juli 2017

WOEKERWINSTEN? HAAL DE MARKT UIT DE ZORG!

Haal de markt uit de zorg en de zorg uit de markt! Dat is het antwoord van de SP op het openingsartikel van het Eindhovens Dagblad van zaterdag 24 juni. Geld dat in de zorg verdiend wordt behoort niet te verdwijnen in de beurs van de BV van de zorgaanbieder. Maar dat is wel toegestaan in Nederland: winst mag in de zorg. Landelijke wetgeving maakt dit mogelijk. Zorg BV’s mogen winst wegsluizen naar aandeelhouders. Nu de zorg is overgedragen naar gemeenten komen deze zaken die al langer bestaan eindelijk aan het licht. 

Lees verder
2 juli 2017

Super Zaterdag voor de SP

Foto: SP

Regelmatig komen SP-wethouders en leden van de Tweede en Eerste Kamer bij elkaar om te spreken over de zorg. Ze wisselen ervaringen uit en bedenken hoe ze zaken kunnen verbeteren in de gemeenten en in het land. Zaterdag 1 juli was er weer zo'n bijeenkomst op het partijkantoor in Amersfoort. Een deel van de tijd hebben we besteed aan Super Zaterdag in Amersfoort: samen met SP-ers van de afdeling hebben we aangebeld bij inwoners van de wijk Schothorst. Met oa kamerleden Nine Kooijman en Lilian Marijnissen en wethouders Nathalie vd Zanden uit Helmond, Paul Sterk uit Weert, Peter van Zutphen uit Heerlen en Jannie Visscher uit Eindhoven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier