h

Murat Memis lijsttrekker SP Eindhoven

5 september 2017

Murat Memis lijsttrekker SP Eindhoven

Foto: SP

2 september 2017, tijdens de algemene ledenvergadering van de SP Eindhoven is Murat Memis met overgrote meerderheid van stemmen gekozen als lijsttrekker. Hij gaat de kar trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.  Murat gaat nu als lid van de kandidatencommissie aan de slag om een complete lijst te maken. Er hebben zich al een aantal goede kandidaten gemeld. Natuurlijk kunnen SP leden zich nog altijd aanmelden als kandidaat voor het raadslidmaatschap.

De algemene ledenvergadering heeft zich ook gebogen over het concept verkiezingsprogramma. Duidelijk is dat Eindhoven één van de sociaalste gemeenten in Nederland is. Dat moet zo blijven vindt de SP. Natuurlijk moet hierbij goed op de centen gelet worden. De overschrijding op zorg was nodig, maar moet wel teruggebracht worden.

Daarnaast maakt de SP zich er sterk voor dat iedereen een baan heeft met een fatsoenlijk inkomen. Armoede moet uitgebannen worden. De SP maakt zich niet alleen hard voor mensen die in loondienst willen werken,  maar ook voor het MKB en voor ZZP-ers. De leden van de Eindhovense SP hebben veel goede ideeën voor verbetering van het millieu. Die worden in het verkiezingsprogramma verwerkt.

De komende maanden gaat de SP verder met de wijkbezoeken. Alles wat we in de stad horen, nemen we ook mee in ons beleid. Leden uit de aangrenzende gemeente, waar nog geen SP afdeling is, denken mee over het programma. Zij kunnen de ideeën meenemen en in hun eigen gemeente ook actief zijn en invloed uitoefenen op het beleid.

Verder hebben bestuur, fractie en wethouders verantwoording aan de leden afgelegd over wat ze in 2017 gedaan hebben voor de stad en voor de partij. We zijn er trots op dat we het verschil hebben kunnen maken.

Eén van de leden vroeg aandacht voor de hulpdienst. De SP heeft een actieve hulpdienst die leden en mensen die geen lid zijn, kan helpen als ze verdwalen in het bos van regels.

Ook heeft het bestuur de plannen voor het najaar aangekondigd. Zo is de afdeling ook internationaal actief en gaan we met een aantal leden naar Manifiesta. Het festival van solidariteit in het Belgische Bredene.  Dichter bij huis worden er lezingen georganiseerd en komen er kerngroepen over thema's die we voor het verkiezingsprogramma nog willen uitdiepen. 13 september is de eerstvolgende kerngroep over het thema Veiligheid.

Reactie toevoegen

U bent hier