h

WOEKERWINSTEN? HAAL DE MARKT UIT DE ZORG!

2 juli 2017

WOEKERWINSTEN? HAAL DE MARKT UIT DE ZORG!

Haal de markt uit de zorg en de zorg uit de markt! Dat is het antwoord van de SP op het openingsartikel van het Eindhovens Dagblad van zaterdag 24 juni. Geld dat in de zorg verdiend wordt behoort niet te verdwijnen in de beurs van de BV van de zorgaanbieder. Maar dat is wel toegestaan in Nederland: winst mag in de zorg. Landelijke wetgeving maakt dit mogelijk. Zorg BV’s mogen winst wegsluizen naar aandeelhouders. Nu de zorg is overgedragen naar gemeenten komen deze zaken die al langer bestaan eindelijk aan het licht. 

EINDHOVEN
Wat is er aan de hand in Eindhoven? Net als in heel Nederland kreeg Eindhoven op 1 januari 2015 in een keer nieuwe zorg, participatie en ondersteuningstaken van Rijk en Provincie overgedragen. Dit gebeurde slordig en gehaast. Zo was voor de jeugdzorg niet bekend om welke jongeren het ging voor wie de zorg moest worden overgenomen. Daar moest de gemeente zelf maar achter komen. Ook ging deze taakoverdracht gepaard met fikse bezuinigingen. Het gevolg is een grote zoektocht voor Eindhoven. Nog steeds wordt gewerkt aan het inregelen van systemen, het organiseren van de administratie en het inrichten van de ICT. Het uitgangspunt “hulp voor iedereen die dit nodig heeft” is leidend in de verandering. Eindhoven wil een stad zijn voor iedereen met onderlinge verbinding tussen de inwoners. Eindhoven heeft het zich hierdoor niet gemakkelijk gemaakt maar het eerste resultaat is er! Vanaf het begin heeft iedere wijk in de stad een WIJ-Eindhoven team dat voor onze inwoners goed toegankelijk is. Waarbij de hulpverleners daar waar het nodig is mensen kunnen doorverwijzen naar een breed palet aan zorgorganisaties. Niet alleen naar de grote aanbieders maar ook  naar kleintjes die speciale en goede ondersteuning op maat leveren. Met die gespecialiseerde zorgaanbieders zijn contracten gesloten. Omdat er bij de start van de taken niets anders voorhanden was zijn de tarieven berekend op grond van historische gegevens. Momenteel worden deze omgezet in objectieve tarieven, dat wil zeggen op basis van een reele kostprijs.

FINANCIEEL PROBLEEM
Ondertussen is Eindhoven, net als ruim honderd andere gemeenten, in financiële problemen geraakt doordat uitkeringen en zorg meer kosten dan het geld dat hiervoor van het Rijk binnenkomt. Daarom steunt de SP van harte de oproep van alle Nederlandse gemeenten richting Rijk om meer geld beschikbaar te stellen. Voor de SP is de overschrijding van het budget in Eindhoven een ernstige zaak. Waarvoor de landelijke situatie niet als algeheel excuus kan worden gezien. Daarom zal de SP het college aanspreken om maatregelen te treffen om het tekort flink terug te dringen. Op 11 juli spreekt de gemeenteraad van Eindhoven over oplossingen en wat dit betekent voor de begroting 2018. Belangrijk hierbij vindt de SP goede, voor iedereen toegankelijke zorg tegen een reële kostprijs. Dat betekent zorg door goed opgeleide medewerkers die een fatsoenlijke beloning volgens de CAO krijgen en natuurlijk goed resultaat voor de inwoner/patiënt.
ZORGAANBIEDERS
Daarbij hoort wat de SP betreft geen winst voor de zorgaanbieders. Geld dat binnenkomt moet besteed worden in de zorg en mag niet verdwijnen in de portemonnee van een BV van de zorgaanbieder. Gelukkig besteden de meeste aanbieders hun geld ook weer direct aan de zorg. Maar met wie dat niet doet wil de SP korte metten maken. Daarom roept de SP het college op om met zorgaanbieders die winst (willen) wegsluizen geen zaken te doen. En hiervoor zonodig bestaande contracten te verbreken. Maar om in Eindhoven zaken goed te kunnen regelen moet er ook landelijk iets gebeuren. Daarom blijven we in de Tweede Kamer onvermoeibaar pleiten voor zorg zonder marktwerking onder het motto "haal de zorg uit de markt en de markt uit de zorg". We hopen op genoeg medestanders!
Murat Memis, fractievoorzitter SP in Eindhoven.

Reactie toevoegen

U bent hier