h
11 mei 2016

Bodemvervuiling NRE terrein wordt gemonitord

Foto: Marcel Lathouwers

Op dinsdag 10 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan en werd de motie van de SP - over het in de gaten blijven houden van de vervuilde bodem - door de wethouder omarmd. De schop kan wat de gemeenteraad betreft in de grond. 

Lees verder
2 mei 2016

Jan van Erp stopt officieel als gemeenteraadslid voor de SP

Foto: Murat Memis

Op 3 mei 2016 stapt SP raadslid Jan van Erp officieel uit de Eindhovense gemeenteraad. Na de beroerte die hij kreeg op 14 juli 2015 is Jan een revalidatietraject ingegaan. hiervan is hij sindsdien met succes herstellende. Jan pakt alweer politieke taken op. Hij is nog niet voldoende hersteld om terug te keren in de gemeenteraad. Daarom zal hij vervangen worden door Herman Poels, die hem vanaf kort na Jan zijn beroerte al tijdelijk verving. Jan blijft achter de schermen actief voor de SP.

Lees verder
19 april 2016

SP vraagt college opheldering over capaciteitsproblemen bij bezwaarprocedure WMO

Eindhovenaren die een bezwaar hebben ingediend bij de WMO krijgen na zes weken een automatische reactie van de gemeente waarin nog eens zes weken wordt gevraagd om het bezwaar te behandelen.

Lees verder
14 april 2016

Bianca van Kaathoven treedt af als wethouder

Foto: Sas Schilten

Sinds 10 jaar is Bianca van Kaathoven vol enthousiasme, gedreven door idealen aan het werk voor de stad. Eerst als raadslid, later als fractievoorzitter van de SP. Na de verkiezingen in 2014 heeft ze op verzoek van de partij het ambt van wethouder aanvaard. Directe aanleiding voor Bianca's vertrek nu is het recente debat rond De Tongelreep. De afgelopen twee jaar heeft zij zich volledig ingezet  en er alles aan gedaan om datgene te doen wat er in het coalitieakkoord is afgesproken. Ze wilde de problemen rondom sport van de afgelopen jaren oplossen. Echter, door de voorgeschiedenis rondom het traject ijsbaan in 2014, het niet voldoende meenemen van de verenigingen in het zwembad en de onduidelijkheid rondom de varianten, vind zij dat het onmogelijk geworden is om nog echte stappen te kunnen zetten. Zij voelde het brede draagvlak niet meer op een aantal onderdelen van het sportdossier en vertrouwen is belangrijk voor zulke zware dossiers.

Lees verder
9 april 2016

SP wil schuldhulpverlening maximaal ruimte geven binnen huidige regelgeving

We zien steeds vaker bij de SP hulpdienst in Eindhoven dat veel schuldproblemen worden veroorzaakt door systeemdenken. De letterlijke interpretatie van wetten en regels zorgt ervoor dat overheidsinstellingen langs elkaar heen werken. Daarbij wordt in de praktijk bijvoorbeeld vaak voorbijgegaan aan de beslagvrije voet. Dit is een klein deel van het inkomen waar schuldeisers niet aan mogen komen zodat je wat geld overhoudt om van te leven. De SP riep de wethouder op om geen nieuwe regels te maken voor het oplossen van schulden, maar om hulpverleners de ruimte te geven om de randen van wat mogelijk is op te zoeken. De SP heeft er vertrouwen in dat met zo’n aanpak meer mensen geholpen zijn.

Lees verder
4 april 2016

Oekraïne-referendum: Waarom úw stem belangrijk is...

Foto: SP / www.rtvdrenthe.nl

Komende woensdag, 6 april, vindt het referendum plaats over de "wet tot de goedkeuring van het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne". U kunt met uw stem de uitkomst van het referendum beïnvloeden. Wat gebeurt er met uw stem als u wel, niet of blanco stemt?

Lees verder
4 april 2016

Wat te doen tegen angst voor aanslagen?

In het nieuws hoorde ik dat vliegveld Zaventem weer voorzichtigjes open gaat. De schrik zit er goed in bij onze zuiderburen na de aanslagen van 22 maart in Brussel. Brussel ligt maar zo'n 130 kilometer hiervandaan. Er zijn veel Eindhovenaren die, veelal voor hun werk, regelmatig in Brussel moeten zijn. Ook Turkije is dit jaar al meer dan eens getroffen door aanslagen. Turkije ligt veel verder weg dan Brussel of Parijs maar doordat veel mensen uit onze stad daar familie hebben wonen lijkt dat ook dichterbij dan het qua kilometers is. Voor de getroffen mensen is het leed niet te overzien. Maar de aanslagen raken veel meer mensen dan direct betrokkenen. Dat dit zomaar onverwacht kan gebeuren maakt ons bang. Hoe moeten we ons daar tegen wapenen? Een belangrijke taak is weggelegd voor politie en veiligheidsdiensten. Maar wat moeten wij, gewone mensen hier in Eindhoven? En wat kunnen wij doen als gemeentebestuur? Het antwoord is volgens mij "goed samenleven". 

Lees verder

Boekpresentatie 'Dagelijkse Kost(en)' over ervaringen bij Voedselbank

Op locatie bij de Witte Dame zal Sas Schilten een Boekpresentatie geven over haar in eigen beheer uitgegeven boekje 'Dagelijkse Kost(en)'. Dit heeft de SP samen met fotograaf Sas Schilten georganiseerd. Tijdens deze boekpresentatie zal Sas, begeleid door foto's die ze gemaakt heeft, vertellen over haar ervaringen bij de Voedselbank en de verhalen die daarbij horen. Ze wil laten zien dat de Voedselbank Eindhoven niet zomaar meer een liefdadigheidsinstelling is, maar steeds meer een professioneel bedrijf lijkt, dat gerund wordt door vrijwilligers.

Lees verder

Politiek Café: Participatie in Nederland

Op maandag 30 mei houdt SP Eindhoven een Politiek Café met als onderwerp Participatie in Nederland. De avond is, zoals bij elk Politiek Café gratis toegankelijk voor zowel SP leden als niet SP leden. Vanaf 20.00 uur zullen Arjan Vliegenthart, SP Wethouder in Amsterdam en Staf Depla, PvdA wethouder in Eindhoven vertellen over dit onderwerp. De presentatie is in handen van Anemoon Langenhoff (SPAM).

Lees verder
4 april 2016

SP zorgt voor een gezond leefklimaat op en rond De Hurk

Foto: SP

De SP heeft samen met de PvdA een motie ingediend om de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) onderzoek te laten doen naar de gezondheidseffecten van bedrijventerrein De Hurk op de omwonenden. Het College omarmde deze motie. Daarnaast wordt de zware industrie uit de randen van De Hurk op den duur verbannen. Met een GGD-rapport over de gezondheidseffecten op omwonenden van industrieterrein De Hurk, hebben we een bron die de raad kan gebruiken in toekomstige besluitvorming.

Lees verder

Pagina's