h

Verkoop van huurhuizen is een slecht plan

4 december 2018

Verkoop van huurhuizen is een slecht plan

De VVD in Eindhoven wil zich meer gaan bemoeien met het woningmarktbeleid in de stad, zo lezen wij in het ED van 28 november. De VVD-plannen zijn echter in de praktijk van vandaag onrealistisch en onuitvoerbaar.

Zo is het voorstel om “scheefwoners” met teveel inkomen voor een sociale huurwoning aan te pakken zodat ze hun sociale huurwoning verlaten. Het probleem waar de liberalen geen antwoord op geven is dat deze mensen vervolgens nergens naar toe kunnen. In de praktijk blijkt dat een strenge aanpak nergens voor nodig is omdat het overgrote merendeel van de scheefwoners zelf ook wil verhuizen.

Het grote dilemma is dat er voor hen geen geschikte woningen beschikbaar zijn. Minister Blok (ook VVD) vertrouwde op de markt om die doorstroming mogelijk te maken maar daar is helemaal niets van terechtgekomen. Het voorstel is nu dat corporaties meer woningen gaan verkopen, bijvoorbeeld aan mensen die net teveel verdienen voor een sociale huurwoning. Maar ook hiervoor geldt dat deze mensen de koopprijs veelal niet kunnen opbrengen. Bovendien is er in onze stad juist behoefte aan meer sociale huurwoningen in plaats van aan minder.

Een ander voorstel is om de verduurzaming van woningen te vertragen om zo meer kleine woningen te kunnen bouwen. Dat is volledig in strijd met het Eindhovense coalitieakkoord waarin juist bijzondere aandacht aan de verduurzaming van woningen wordt gegeven. En om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen moet er niet worden vertraagd maar juist worden versneld.

In Eindhoven is behoefte aan meer kleinere corporatiewoningen. We zijn het er mee eens dat hier meer van gebouwd moeten worden. En daarin speelt juist de gemeente zelf een cruciale rol door grond en plek beschikbaar te stellen voor sociale huurwoningen. De belangrijkste belemmering voor de bouw van nieuwe woningen vormt de rijksoverheid. Zij heeft de belasting voor woningcorporaties zodanig hoog gemaakt dat er te weinig geld overblijft om in nieuwbouw te investeren.

Daarom onze oproep aan de VVD: richt je bemoeienis niet op de corporaties: die willen wel! Zorg er liever voor dat het kabinetsbeleid de woningbouw niet frustreert maar stimuleert!

Bas Tromp en Jannie Visscher, SP-fractie gemeente Eindhoven.

U bent hier