h

Enquête WIJ Eindhoven

9 december 2018

Enquête WIJ Eindhoven

Foto: Sylvie van Dijk

Nee, wij zijn geen mooi-weer-socialisten! Afgelopen zaterdag stonden we met een aantal leden van de werkgroep Zorg bij Winkelcentrum Woensel. In de stromende regen, maar gelukkig is het daar overdekt.

We hebben mensen gevraagd naar hun ervaringen met de zorg in Eindhoven, de zorg in het algemeen, maar ook iets specifieker naar WIJ Eindhoven.

Al geruime tijd horen we negatieve verhalen over Wij Eindhoven. De werkgroep wil zicht krijgen op het functioneren van deze Stichting. We merken dat generalisten niet graag met ons willen praten over hun werk. We willen het eerlijke verhaal horen, de positieve en de negatieve geluiden.

WIJ Eindhoven doet zelf een klanttevredenheidsonderzoek. Daaruit zou blijken dat de meeste cliënten erg tevreden zijn. Toch is vreemd dat we niemand kennen die aan zo’n ‘cliëntervaringsonderzoek’ heeft meegedaan. Daarom gaan we eea. zelf in kaart brengen. Uiteindelijk hopen we uit alle verhalen een rode draad te ontdekken. Hiermee kunnen we aanbevelingen maken waardoor de inwoners van Eindhoven beter geholpen kunnen gaan worden door de Stichting.

Afgelopen zaterdag hebben we veel mensen gesproken. De meeste mensen zijn gelukkig heel tevreden over de zorg die zij ontvangen. Een enkeling was minder goed te spreken over de werkwijze van WIJ. De kritiek zit dan vooral in te weinig expertise van de generalisten en de lange wachttijd voordat hulp wordt geboden.

Heeft u zelf ervaring met de zorg in Eindhoven in zijn algemeen of specifiek met WIJEindhoven? Dan is het fijn als u onderstaande enquête invult (zie bijlage onder dit stuk) en opstuurt naar s.van.dijk@eindhoven.nl. Hoe meer enquêtes we ontvangen, des te completer ons beeld wordt!

Bijlage: 

U bent hier