h

Dialoog omtrent de sinterklaasviering

30 november 2018

Dialoog omtrent de sinterklaasviering

Afgelopen dinsdag hebben we samen met een overgrote meerderheid in de gemeenteraad afstand genomen van het geweld dat is gebruikt tijdens de sinterklaasintocht. Ook is er afgesproken om volgend jaar in de stad een dialoog te starten over hoe we de sinterklaasintocht in de toekomst vorm willen gaan geven.

Tijdens deze avond werd er ook een motie ingediend met het verzoek om nu al afstand te nemen van de huidige figuur van zwarte piet. De meerderheid in de raad vond dit te vroeg en heeft daarom deze motie verworpen. Als je een dialoog wil starten dan moet je niet vooruitlopen op de toekomst. De SP heeft afgelopen dinsdag een neutraal standpunt ingenomen; de halve fractie voor en de halve fractie tegen. De reden voor de fractie om deze keuze te maken ligt gelegen in het feit dat wij binnen de afdeling hier nog niet over hebben gesproken. Wij willen dan ook eerst met jullie in gesprek gaan en horen wat iedereen er van vindt alvorens wij een standpunt innemen in de raad. Het lijkt ons beter dat niet te doen midden in de sinterklaas periode maar op een rustig moment begin volgend jaar. U zult voor deze bijeenkomst nog een uitnodiging ontvangen.

U bent hier