h

Luchtvaartdebat in de Tweede Kamer

8 december 2018

Luchtvaartdebat in de Tweede Kamer

Foto: Foto 1: van links naar rechts: Hero Sersefi, SP-kamerlid Cem Lacin, Erwin van der Ham, Henk van der Wal, Jannie Visscher en Dirk

Op 5 december reisden we met vier SP-ers van onze afdeling naar de Tweede Kamer. Daar volgden we vanaf de publieke tribune het luchtvaartdebat. Op dezelfde dag werd ook bekend dat in ons land de CO2-uitstoot het afgelopen jaar niet is afgenomen, maar is gegroeid! Hiermee wordt duidelijk dat de klimaatdoelen van Parijs door Nederland niet gehaald worden en dat de huidige maatregelen niet voldoende zijn voor een leefbare toekomst. Heel merkwaardig is hierbij dat de luchtvaart niet is gehouden aan de klimaatdoelen van Parijs en dat er ook geen belasting wordt geheven binnen de luchtvaart.

De SP is tegen de groei van de luchtvaart in het algemeen en tegen de groei van Eindhoven Airport in het bijzonder. Ons Kamerlid Cem Lacin hield hierover een gloedvol pleidooi. Ook eiste hij dat de minister de luchtvaartmaatschappijen die slecht zijn voor hun werknemers, worden aangepakt. Bijvoorbeeld Ryanair die hier in Eindhoven van de ene op de andere dag meer dan 100 mensen ontslagen heeft. De minister wees als excuus naar Europa, maar Lacin maakte hier korte metten mee door er op te wijzen dat zij zelf verantwoordelijk is voor controles op wat er in ons land gebeurt.

De minister zei verder dat ze duurzaamheid ook belangrijk vindt. Verder is het volgens haar niet zo is dat Eindhoven Airport al bij voorbaat moet groeien. De toekomst van ons vliegveld hangt mede af van het advies van “kwartiermaker” Pieter van Geel, naar verwachting in april 2019, zal uitbrengen.

U bent hier