h
5 september 2016

SP voert actie met kerstman bij opening academisch jaar TU/e

Foto: Caro Goudriaan

Maandag 5 september opende onder de leus Dream. Dare. Do (droom, durf, doe) onder andere president-directeur Shell Nederland Marjan van Loon het academisch jaar in Eindhoven. De SP vindt dat Shell niet thuishoort op deze opening. Volgens de partij leidt de toegenomen commercialisering tot een stagnatie in het aantal wetenschappelijke doorbraken en tot gekleurd onderzoek. Uit onderzoek van de SP onder 1000 wetenschappers blijkt hetzelfde: 78% vindt de toenemende commercialisering van de universiteit geen goede zaak.  Een kerstman in de zomer trok veel bekijks. Ook Marjan van Loon en de directeur communicatie van de TU/e kwamen om uitleg vragen:  “De leus van de opening is Dream. Dare. Do. Eén van de bekendste kerstliedjes gaat ook over dromen. Dromen van een witte kerst. De SP kerstman droomt van meer onderzoek en minder Shell op de universiteit. Het is een ludiek protest tegen de vercommercialisering.” Aldus Sandra Beckerman, medewerker van het wetenschappelijk bureau van de SP.

Lees verder
26 juli 2016

Brandweer in actie voor pensioen

Foto: SP

9 juli jongstleden voerde de brandweer actie voor het behoud van de mogelijkheid eerder met pensioen te gaan vanwege de fysiek zware aard van het werk.

Lees verder
1 juli 2016

Binnenstad Eindhoven wordt bedrijfsinvesteringszone

Afgelopen vrijdag maakte onze wethouder Jakob Wedemeijer bekend dat de Eindhovense binnenstad een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) wordt. Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen investeren in het verbeteren van hun bedrijfsomgeving en het bezoekersklimaat. In de Eindhovense binnenstad zijn dat de eigenaren van bedrijfspanden en de ondernemers die deze huren.

Lees verder
26 juni 2016

Brexit

De media kwamen superlatieven tekort om de ‘ramp’ te beschrijven die Brexit heet. Crisiscentra werden bemand en zelfs Bolkenstijn is de hele nacht opgebleven. Alle verloven van beurshandelaren waren ingetrokken en voor de zekerheid werden valiumpillen gratis verstrekt. Een reanimatieteam stond constant paraat.
Lees verder
6 juni 2016

Leve de lokale democratie in Acht!

In Kerkdorp Acht, onderdeel van de gemeente Eindhoven, ligt een dierenweide. Deze dierenweide zou misschien plaats moeten maken voor het realiseren van een door de dorpelingen gewenste supermarkt. Dorpsraad Acht heeft de lokale bevolking gevraagd of er behoefte is aan een supermarkt en indien wenselijk een  locatie. Een mogelijke locatie is de dierenweide in hartje Acht. Een aantal omwonenden zijn het burgerinitiatief ‘Behoud Dierenweide Acht’ gestart om de toekomst van de weide op de raadsagenda te zetten. Bijna de helft van alle Achtenaren hebben hun handtekening gezet onder de petitie. Afgelopen dinsdag is de kwestie besproken in een commissievergadering. De SP is erg positief over dit burgerinitiatief. Voor de hoeveelheid mensen die zich bekommeren om hun leefomgeving, moet de gemeenteraad niet blind zijn.

Lees verder
6 juni 2016

Politiek Café weSP: Participatie wet en menselijkheid; gaat dat samen?

Foto: Caro Goudriaan

30 mei 2016, Carte Blanche: De SP heeft wethouder Arjen Vliegenthart (SP Amsterdam) en wethouder Staf Depla (PvdA Eindhoven) uitgenodigd voor een debat over de Participatiewet. We horen veel geluiden van mensen met een uitkering dat er vanalles mis gaat sinds de invoering van deze wet en de aanpalende fraudewet. In het druk bezochte Politiek Café weSP in het intieme theater Carte Blanche werd de debattoon gezet door de vertoning van een deel uit de NCRV/NPO documentaire De Monitor van 1 maart 2015. Deze documentaire ging over de oma van een Bekende Nederlander Lange Frans die in de bijstand zat en als doodgewone oma een boete van € 34.000 moest betalen wegens het oppassen op haar kleinkinderen. Het daarop volgende debat over toepassing van de fraudewet werd op uitstekende wijze en met humor geleid door Anemoon Langenhoff. Anemoon is onder andere presentatrice van het populaire programma SPAM.

Lees verder
31 mei 2016

Jakob Wedemeijer geïnstalleerd als wethouder

Foto: SP

Op dinsdag 31 mei 2016 is Jakob Wedemeijer door de gemeenteraad geïnstalleerd als Wethouder. Hij vervangt Bianca Van Kaathoven. 

Lees verder
31 mei 2016

Bianca van Kaathoven krijgt staande ovatie bij afscheid raad

Foto: SP

Burgemeester Van Gijzel sprak namens de stad zijn dank uit voor haar inzet in de afgelopen twee jaar.

Lees verder
25 mei 2016

Privacy, een open deur

In het rapport 'Privacy, een open deur', zien we dat er nog veel privacy problemen zijn bij de gemeente en WijEindhoven.

Lees verder
19 mei 2016

SP draagt Jakob Wedemeijer voor als wethouder

Foto: SP

De SP heeft Jakob Wedemeijer als kandidaat voorgedragen aan de gemeenteraad. Op 31 mei zal hier in de raadsvergadering een besluit over genomen worden.  

Lees verder

Pagina's