h

WEES ZUINIG OP ONZE VRIJHEID: RACISME ONACCEPTABEL

22 november 2018

WEES ZUINIG OP ONZE VRIJHEID: RACISME ONACCEPTABEL

Tijdens de Sinterklaasintocht van dit jaar is Eindhoven op haar slechtst in het nieuws gekomen. De gewelddadigheden zijn ontoelaatbaar en het zit ons hoog dat er Eindhovenaren zijn die dit goedkeuren. Nederland is een rechtstaat waar het recht op vrije meningsuiting essentieel is. Wij kunnen niet zonder deze vrijheid en daar hebben wij lang voor gestreden als land.

Daarom steunen wij ook het besluit van de burgemeester om de demonstratie tegen Zwarte Piet tijdens de intocht door te laten gaan volmondig. De demonstranten wilden aanvankelijk op het 18 Septemberplein staan, maar om het feest daar niet te verstoren werd dat niet toegestaan. De demonstratie mocht wel op een andere locatie aan de route plaatsvinden want met een plek  verderop in de stad zou de demonstratie z’n doel volledig voorbijschieten. Om de intocht zo min mogelijk hinder te bezorgen, werden geluidsversterkers niet toegestaan en lawaai maken verboden. De demonstranten hielden zich keurig en respectvol aan de gemaakte afspraken.

Maar toen kwam er een grote groep agressievelingen de orde verstoren: ze riepen racistische scheldwoorden en er werd fysiek geweld gebruikt. De politie moest de vreedzame demonstranten beschermen tegen deze agressie. Daarop vielen de ‘hooligans’ zelfs de politie aan en trapten er op los.

 “Had de burgemeester dit niet moeten voorzien en daarom de demonstratie verbieden?” vragen sommige mensen zich af. “Nee”, is het antwoord van onze fractie. Want dan zou je toegeven aan intimidatie, dreigementen en geweld. Daarmee zouden we morrelen aan de fundamenten van onze rechtstaat en ons aller vrijheid. Het recht op demonstratie is bij wet geregeld. Dat geldt ook voor de plek waar wordt gedemonstreerd: die moet zo worden gekozen dat een demonstratie impact heeft oftewel dat er een verband is met het onderwerp van de demonstratie. Zolang demonstranten zich ordelijk gedragen kan en mag je dat niet verbieden. Wij hebben waardering voor het moedige en correcte optreden van onze burgemeester.

Het gedrag van de hooligans is een regelrechte aanval op onze Democratie en onze Grondwet. Je hoeft het in ons land niet met elkaar eens te zijn maar vrijheid van meningsuiting en recht op demonstratie geldt voor iedereen. Daar moeten we heel zuinig op zijn want anders loopt de vrijheid van ons allemaal gevaar. Racisme en een aanval op de democratie is voor de SP onacceptabel.

Namens de SP-fractie in de gemeenteraad van Eindhoven, Murat Memis, voorzitter.

U bent hier