h

Gemeentebegroting 2019: tijd voor rechtvaardigheid

17 november 2018

Gemeentebegroting 2019: tijd voor rechtvaardigheid

Foto: Willem Jan

Afgelopen 6 november stelde de gemeenteraad van Eindhoven de begroting voor 2019 vast. Het bespreken van de gemeentebegroting en die vaststellen voor het komende jaar, is één van de belangrijkste momenten van het jaar voor de gemeenteraad. Hier wordt beslist waaraan het geld besteed wordt in onze stad. De SP-fractie heeft zich daarom al wekenlang hier goed op voorbereid. Onze commissie- en raadsleden hebben uitgebreide discussies gevoerd met de verschillende wethouders. De discussie met wethouder Richters over de zorg in Eindhoven, waaraan onze commissieleden Sytze van de Veen en Sylvie van Dijk deelnamen duurde zelfs tot 01.00 uur ’s nachts!

Tijdens de raadsvergadering pleitte onze fractievoorzitter Murat Memis voor meer rechtvaardigheid. Hij betoogde dat ondanks dat de economie het geweldig doet lang niet iedereen daarvan profiteert.  Terwijl de één kan kopen wat hij wil, hebben anderen steeds meer moeite om rond te komen. De SP wil de welvaart eerlijker delen en strijden voor leefbare, veilige buurten en goede zorg. Juist ook in Eindhoven. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit vormen het uitgangspunt. Daarbij hoort ook hulp bij het huishouden met een menselijk gezicht.

Niet bezuinigen op de meest kwetsbare inwoners

De SP wil niet bezuinigen op zaken als jeugdwerk, maatjesprojecten, gratis openbaar vervoer voor de minima, daklozenopvang, zorg voor mensen met een beperking, zieken en andere kwetsbare mensen. Het extra geld dat nodig is wil de SP halen waar meer dan genoeg is. Door bijvoorbeeld de toeristenbelasting te verhogen, zodat ook de bezoekers die mee genieten van onze stad hun steentje bijdragen aan een leefbare stad.

Toeristenbelastring omhoog

Om dit voor elkaar te krijgen diende de SP diverse moties en amendementen in. Een hele belangrijke vinden wij was ons voorstel om de toeristenbelasting te verhogen en met dit geld het gratis busvervoer voor minima te betalen en extra geld te stoppen in de veiligheid en leefbaarheid van woonbuurten. Helaas was hiervoor geen meerderheid te krijgen Toch stonden twee coalitiepartijen, PvdA en GroenLinks, hier wel positief tegenover. Nu is de afspraak dat de raad dit nader gaat onderzoeken. Als SP gaan we ons best doen om volgend jaar wel een meerderheid te krijgen.

Minder woonoverlast

Meer succes hadden we met onze motie tegen woonoverlast. Wij vroegen onder andere om het voorbeeld van Groningen te volgen zodat malafide huurbazen aangepakt kunnen worden. De verantwoordelijke Wethouder Torunoglu, beloofde ons dat hij in januari met concrete voorstellen komt om de overlast door kamerverhuur en woningsplitsing tegen te gaan.

Collegepartijen hielden niet hun woord

Murat voelde ook andere partijen stevig aan de tand. Zo heeft de VVD in de verkiezingscampagne beloofd dat de OZB niet omhoog zou gaan. Dit verkondigden ze zelfs op grote billboards en in  bushokjes. In werkelijkheid is de OZB in geen jaren zoveel verhoogd als nu.

Ook riepen VVD en CDA dit voorjaar om het hardst dat als het aan hen lag “de knip” in de Vestdijk meteen zou worden opgeheven. In het coalitieakkoord schrijven de vier regerende partijen dat zij voor de zomer van 2018 een besluit zullen nemen over “de knip”. Ondertussen is het november en is dat besluit er nog steeds niet. Op de vragen van Murat hierover kwamen slechts vage antwoorden….

Hoe nu verder?

De SP heeft uiteindelijk tegen de begroting gestemd. Een belangrijke reden is dat er flink wordt bezuinigd op zorg sociale domein, zonder dat de gevolgen daarvan nu in beeld zijn. We zitten natuurlijk niet stil. Binnenkort spreken we met busvervoerder Hermes om het gratis OV voor de minima overeind te houden. Ook gaan we, samen met onze werkgroep, onverminderd door met de strijd voor goede zorg in Eindhoven.

In de bijlage hieronder treft u de volledige tekst van de woordvoering door Murat Memis tijdens de raadsvergadering op 6 november 2018. Deze is meer dan de moeite waard om te lezen. Daar vindt u ook links naar de door de SP ingediende moties.

U bent hier