h

Blog

5 maart 2016

Op bezoek bij de Sierra Leone Movie Makers (SLMM)

Op veel zaken in het leven kunnen we zelf invloed uitoefenen. Maar er zijn dingen waar een mens niets aan kan doen. Bijvoorbeeld waar en wanneer je geboren wordt. Dat overkomt je en daar moet je het mee doen. Vanmiddag was ik op bezoek bij jonge mensen uit Sierra Leone. Ze hebben een stichting opgericht met de naam Sierra Leone Movie Makers (SLMM). In jongerencentrum Dynamo organiseerden ze een openbare workshop om te laten zien wie ze zijn en wat ze doen.

Lees verder
4 februari 2016

BOEKBESPREKING: Little Big Number van Dirk Philipsen

Ik twijfelde of ik het boek zou kopen. Met Little Big Number wordt het GDP bedoeld, ofwel Gross Domestic Product, in het Nederlands Bruto Binnenlands Product en soms ook Bruto Nationaal Product. Een heel boek van 398 pagina’s dat gaat over 3 letters. Dat moet wel heel erg saai zijn! Het tegendeel bleek al gauw. Na slechts enkele pagina’s was ik gegrepen door het boek. Dirk Philipsen is een professor in de economische geschiedenis, opgeleid zowel in Duitsland en de US. Hij schrijft erg boeiend en legt de dingen goed uit, zoals het een hoogleraar ook betaamt.Wat is er zo bijzonder aan het GDP? Heel veel zou ik zeggen. Om te beginnen is het de manier van het berekenen van de (financiële) welvaart van een land, die ook nog eens in ieder land gebruikt wordt. In China, Rusland, Europa, de US; het maakt niet uit. Daarmee is het tevens het enige product dat in alle landen ter wereld gebruikt wordt.
Lees verder
28 januari 2016

"Wie kiest, wordt gekozen": kiezen voor Winkelcentrum Woensel

In december hebben we de detailhandelsnota vastgesteld in de raad; 'Wie kiest, wordt gekozen'. Een visie waarin duidelijk wordt aangegeven dat we vinden dat mensen op zo kort mogelijke afstand hun dagelijkse boodschappen kunnen doen. Daarnaast heeft het Winkelcentrum Woensel een belangrijke functie voor Eindhoven Noord. Dat is breder dan alleen de wijk. Op 20 januari sprak ik met ondernemers, eigenaren en partners van Winkelcentrum Woensel. Samen dachten we na over de toekomst van het winkelcentrum. De eerste vraag die je je dan stelt is; "Wie zijn wij als Winkelcentrum Woensel en hoe zorgen we ervoor dat mensen ons weten te vinden?"

Lees verder
28 januari 2016

Belastingontduiking van grote bedrijven

Terwijl wij ons in Nederland nog steeds een ongeluk bezuinigen, gaan de grote bedrijven nog steeds door met het werken via belastingconstructies. Nu een gewoon Nederlands bedrijf 25% winstbelasting betaalt, komen de multinationals weg met gemiddeld een procent of 7. Dat scheelt de staat vele miljarden per jaar aan inkomsten. Maar geen nood, dan verhogen we gewoon de loon/inkomstenbelasting; de belasting die u en ik betalen over ons loon. Op de site van de SP schrijft Tijmen Lucie daarover: ‘Het gevolg hiervan is een verschuiving van de lasten van kapitaal naar arbeid. Waren de opbrengsten uit winstbelasting in 2000 nog goed voor 18% van onze staatsinkomsten, in 2013 was dit nog maar 10%. Daar staat tegenover dat de opbrengsten uit loonbelasting in diezelfde periode zijn gestegen van 23 naar 34%.Wat de multinationals niet hoeven te betalen, moet dus door de gewone werknemer in Nederland worden opgebracht.’

Lees verder
18 januari 2016

Over pleegzorg: liefst zo normaal mogelijk!

Als wethouder wil ik weten hoe mijn werk uitpakt in de praktijk. Daarom bezoek ik onder andere SPIL-centra, scholen en consultatiebureau's. Ook organiseer ik rondetafelgesprekken met mensen die werken voor en met de Eindhovense jeugd. Behalve beroepskrachten zoals WIJ-medewerkers en jeugdhulpverleners zitten ook jongeren of ouders aan tafel. Tijdens zo'n gesprek hoor ik wat er wel en wat er niet goed gaat. Hier leer ik veel van. En niet alleen ik, ook de mensen die bij de gemeente werken. Met die kennis proberen we ons werk telkens te verbeteren.

Lees verder
30 november 2015

Werkloosheidscijfers... en de onzin ervan

Terwijl de economie een ietsepietsie groeit, blijven de werkloosheidscijfers onveranderd hoog. Daarover wordt minister Asscher ondervraagd door de Tweede Kamer. Daar gaan we weer! Banenplannen, onderzoeken en de neoliberale riedel dat de oudere werknemers te duur zijn. Pak af, die ouwelullendagen, voer demotie in en meer van die onzin.

Lees verder
27 februari 2015

Kiezersbedrog

De huidige regering speelt mooi weer met de ‘resultaten’ van de jarenlange bezuinigingen. Zo zou de werkloosheid flink zijn afgenomen. Dat klopt niet! De werkloosheid is toegenomen. Weliswaar maar weinig, maar toch. Wat is er gebeurt? Het CBS gebruikt op dit moment een nieuwe rekenmethode. Werd vroeger iemand die minder dan 12 uur per week werkte als werkloos beschouwd; nu is dat minder dan 1 uur. Het gevolg is dat personen die meer dan één uur per week werken, maar minder dan 12 uur, plotseling niet meer werkloos zijn.

Lees verder
2 februari 2015

Stress

‘Psychosociale risico's en werk gerelateerde stress behoren tot de grootste bedreigingen voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. Zij hebben een belangrijke impact op de gezondheid van personen, organisaties en nationale economieën. Ongeveer de helft van de Europese werknemers is van mening dat stress algemeen voorkomt op de werkplek en stress veroorzaakt nagenoeg de helft van alle verloren werkdagen.’ Dit is wat het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk op haar site schrijft.

Lees verder
28 september 2014

Boekbespreking ‘De risicomijdende samenleving’ door Taco van Hoek

Taco van Hoek was tot in 2006 onderdirecteur van het Centraal Plan Bureau (CPB), daarna werd hij directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Al op de eerste pagina maakt hij een statement dat nieuwsgierig maakt naar de rest van het boek: ‘Als Nederland via ander (woningmarkt)beleid er alleen al in geslaagd was om tijdens de crisis de economische groei van België te evenaren, dan was het nationale inkomen in ons land 25 miljard euro hoger geweest dan het nu is’.

Lees verder
14 september 2014

Rutte op zijn retour

Op 17 juli vond de ramp met de MH 17 plaats. Helaas geldt ook voor deze calamiteit ‘de een zijn dood is de ander zijn brood’. Door het optreden van Rutte steeg zijn partij van 23 naar 30 zetels in de peilingen. Dat heet in het jargon een premierbonus. De spindokters van de VVD doen hun uiterste best om deze wrange bonus te behouden, maar dat is ijdele hoop, want de VVD is al weer op de terugweg en staat nu op 28 zetels.

Lees verder

Pagina's

U bent hier