h

Hans-Martin Don

27 februari 2009

Over het Zuidelijk Toneel, de vermakelijkheidsretributie, de rechtspositie van het personeel en een draak met negen koppen

Het Zuidelijk Toneel vertrekt naar Tilburg en daarbij zijn door de zakelijk leider van het ZT, Gerard Toonen, lelijke dingen gezegd over de SP. De SP had overigens geen lelijke dingen over het ZT gezegd. Goed om even de positie te verduidelijken en om dan meteen maar andere ontwikkelingen mee te nemen.

Lees verder
8 februari 2009

Eindhovense Jaarkrant Uit

De jaarkrant van SP Eindhoven, 'Eindhoven SPeciaal', is uit. Het eerste exemplaar werd op zondag 18 januari tijdens WeSP, het politieke café van de SP Eindhoven, door SP-raadsfractievoorzitter Ans Heesterbeek aan SP-wethouder Hans-Martin Don overhandigd.

Lees verder
23 januari 2009

Verslag bezoek Domushuis Heerlen 21 januari 2009

Begin januari kreeg ik van wethouder Don de uitnodiging om samen met Eindhovense raadsleden een bezoek te brengen aan het Domushuis in Heerlen.

Lees verder
10 december 2008

De onzichtbare vrijwilliger

Wist U dat er hier in Eindhoven naar schatting 55.000 vrijwilligers zijn? En dat is nog een schatting, want misschien zijn er wel meer. Niet iedereen is zichtbaar als vrijwilliger.

Lees verder
4 december 2008

SP boos op schandalige bezuiniging op de AWBZ

Een bizarre bezuiniging, ondoordacht en met totaal geen idee hoe dit uitpakt voor de mensen waar het om gaat. Dat was het eerste idee van de SP-fractie toen wij ons verdiepten in de discussienotitie over wijzigingen met betrekking tot de Ondersteunende Begeleiding in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

Lees verder
15 oktober 2008

Meerderheid Nederlanders tegen verkoop van energiebedrijven

Bijna zes op de tien Nederlanders is tegen de verkoop van de aandelen van de vier publieke energiebedrijven. Bij alle partijen, zelfs bij de VVD, zijn meer mensen tegen dan vóór verkoop.

Lees verder
3 oktober 2008

SP organiseert interne scholing over subsidie, inkoop en aanbesteding

Op woensdag 1 oktober belegde de Eindhovense SP een scholingsavond voor leden over het thema “Subsidie, inkoop en aanbesteding”. Gastspreker was professor Jan Telgen, geen onbekende in de gemeente Eindhoven. Professor Telgen doceert aan de TU Twente. Verder was wethouder Hans Martin Don (SP) er, deels om vragen te stellen, deels om ze te beantwoorden. Er waren 30 leden, waarvan een handvol uit andere plaatsen in Zuid-Nederland.

Lees verder
1 oktober 2008

SP blijft zichzelf

In zijn artikel van dinsdag 23 september vliegt redacteur Peter Scholtes nogal uit de bocht. Scholtes verwijt de SP zelfverloochening en een niet kritische houding. Dat zijn zware woorden die niet door feiten worden ondersteund.

Lees verder
27 september 2008

Oorverdovend geblaat over het Parktheater

Het bestuur en de fractie van de SP wijzen alle beschuldigingen en insinuaties richting SP over het Parktheater met kracht van de hand.

Lees verder
29 augustus 2008

Eindhoven en MacQuarie ontbinden leenovereenkomst voor energienetwerken

Zojuist is bekend geworden, dat de gemeente Eindhoven en MacQuarie de leenovereenkomst voor de energienetwerken Obragas en Haarlemmermeergas ontbinden. Het persbericht, waar dat in staat, staat verder onderaan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier